Podczas XXXVII sesji Rady Miasta Gdańska, odbywającej się 30 marca 2017 roku, przegłosowano m.in. siedem uchwał przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska. Trzy z nich dotyczyły uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, cztery - przystąpienia do sporządzania planu. Uchwalone plany pozwolą m.in. na budowę zadaszonego kortu tenisowego na terenie spółdzielni mieszkaniowej "Orunia" oraz toalety publicznej z natryskami i przebieralni na plaży w Jelitkowie.

Uchwały przedstawiła dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, Edyta Damszel-Turek. Pierwsza z nich dotyczyła uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Jelitkowo - wejścia na plażę nr 63 i 64 na przedłużeniu ul. Piastowskiej. Do planu przystąpiono m.in. w celu umożliwienia realizacji nowej zabudowy –  obiektu zaplecza plażowego zlokalizowanego przy wejściu nr 63. Nowy budynek, o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35m2 miałby mieścić toalety ogólnodostępne (przystosowane także dla potrzeb osób niepełnosprawnych), natryski i przebieralnie.

Kolejny uchwalony na sesji plan Wrzeszcz Dolny - browar III przy ul. Kilińskiego, umożliwia kontynuację zabudowy mieszkaniowej na terenie dawnego browaru. Zmiana zamiarów inwestycyjnych inwestora z funkcji biurowej na mieszkaniową, wymagała zmian obowiązującego planu.

Kort tenisowy
Z kolei plan dla dzielnicy Chełm, rejon ulic Platynowej i Czirenberga, podjęty został w celu korekty zapisów dotyczących parametrów zabudowy, która umożliwi realizację krytego kortu tenisowego oraz toru z placem ćwiczeń dla rolkarzy i terenowych urządzeń ćwiczeń fitness przeznaczonych głównie dla osób starszych.

Następne uchwały, przedstawione Radnym przez Edytę Damszel-Turek, dotyczyły przystąpień do sporządzania MPZP. Plan Górki Zachodnie rejon ulic Łowickiej i Przełom II został podjęty w celu weryfikacji ustaleń planu obowiązującego dla terenu produkcyjno-usługowego w zakresie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. Z kolei do planu dla Głównego Miasta rejon ulic Św. Ducha i Mydlarskiej przystąpiono w związku ze zmianą wymogów parkingowych dla nowych inwestycji. Miasto planuje również powiększenie istniejącego Cmentarza Łostowickiego od strony południowej. W związku z tym przystąpiono do sporządzania planu Cmentarz Łostowicki - część wschodnia. Natomiast w celu rozszerzenia możliwości inwestycyjnych na działce prywatnej, podjęto plan Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II.