Podczas grudniowej sesji, Rada Miasta Gdańska przegłosowała m.in. jedną uchwałę przygotowaną przez Biuro Rozwoju Gdańska, dotyczącą MPZP dla Zakoniczyna w rejonie Potoku Oruńskiego i ulicy tzw. Nowej Bulońskiej Południowej.

Edyta Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, podczas wystąpienia na sesji przypomniała, że do opracowania planu przystąpiono na podstawie uchwały XXI/576/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2016 roku w celu umożliwienia realizacji szkoły podstawowej z gimnazjum oraz 10 – oddziałowego przedszkola, jak również powiększenia terenów przeznaczonych pod zieleń. Program zadania będzie obejmował budowę budynku szkolnego dla 750 uczniów z biblioteką ogólnodostępną, budynku sali sportowej, wielofunkcyjnych boisk sportowych, bieżni, skoczni, siłowni, placów zabaw (również ogólnodostępnych) oraz zagospodarowania i uzbrojenia terenu. Ponadto planowana jest również budowa przedszkola dla 250 dzieci, którego program obejmie budynek przedszkola modułowego, działającego jako 2 niezależne przedszkola 5 – oddziałowe ze wspólnym pionem żywienia i administracją, zadaszone tarasy, mobilne place zabaw, ścieżki zdrowia i ogródki edukacyjne.

Obecnie obszar objęty granicami planu stanowi niezainwestowany teren w bezpośrednim sąsiedztwie struktury głównie mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi -  w intensywnie zagospodarowywanej południowej części dzielnicy Jasień. Nowa zabudowa i zagospodarowanie terenu, które będą mogły powstać dzięki ustaleniom planu, uzupełnią i wzbogacą strukturę oraz  program funkcjonalny dzielnicy, a zaplanowana szkoła i przedszkole zapewnią dostęp do podstawowej edukacji.