Mieszkańcy Gdańska zyskają nowe, atrakcyjne tereny rekreacyjne w bezpośrednim sąsiedztwie lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK). Radni na wrześniowej sesji zdecydowali o przystąpieniu do sporządzania dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na granicy dzielnic Jasień, Brętowo oraz Strzyża.

Pierwszy obszar objęty miejscowym planem położony jest na granicy dzielnic Jasień i Brętowo, pomiędzy linią kolejową PKM a Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym w  jego otulinie. Teren jest niezabudowany oraz całkowicie niezagospodarowany z wyjątkiem zrealizowanego w ostatnim czasie zbiornika retencyjnego Jasień. Natomiast drugi teren objęty miejscowym planem  zlokalizowany jest na granicy dzielnicy Strzyża z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym (TPK). Od północy i wschodu graniczy z terenami zabudowy mieszkaniowej położonej wzdłuż ul. Hubala, od południa obejmuje teren ulicy Kiepury i graniczy z terenem Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, a od wschodu graniczy z terenem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym.

Do planów przystąpiono w celu umożliwienia realizacji atrakcyjnej przestrzeni wypoczynku i rekreacji w bezpośrednim sąsiedztwie lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK).  Jest to odpowiedź na wyniki prac nad szeroko konsultowaną, w latach 2015-2016, społecznie „Koncepcją zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów w granicach Miasta Gdańska”, . Głównym założeniem koncepcji  jest poszerzenie możliwości bezpiecznej rekreacji w otoczeniu przyrody z jednoczesną  ochroną lasów poprzez zrealizowanie bufora pomiędzy terenami zurbanizowanymi a leśnymi, oferując mieszkańcom ciekawą formę spędzenia czasu w strefie granicznej lasu, odciążając w ten sposób jego dalsze tereny. Wszystkie wejścia, wskazane przez Nadleśnictwo Gdańsk i Zarząd Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, do strefy buforowej połączy około 15 kilometrowy szlak pieszo-rowerowy „Droga do Radości”. 

Porozumienie w sprawie wdrożenia koncepcji

7 maja 2016 r. Gmina Miasta Gdańsk, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku oraz Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku podpisały  porozumienie w sprawie wdrożenia „Koncepcji zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów w granicach Miasta Gdańska”, którego celem jest realizacja wspólnie wypracowanej koncepcji strefy buforowej oddzielającej ekosystem przyrodniczy  od zurbanizowanego zainwestowania miejskiego. Głównym czynnikiem zahamowania eksploracji turystycznej będzie rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowe zagospodarowanie 15 lokalizacji w rejonie wejść do lasów TPK.