31 marca, podczas XLVIII sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. uchwałę rozpoczynającą pracę nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Uchwała przedstawiona podczas sesji przez Edytę Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, spotkała się z akceptacją radnych. Plan, do którego sporządzenia przystąpiono dotyczy Śródmieścia Historycznego.

Celem przystąpienia do prac nad planem Młode Miasto – rejon ulicy Jana z Kolna jest określenie sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu, które umożliwią realizację pomieszczeń związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży w budynkach położonych wzdłuż ulicy Jana z Kolna, w obszarze zabudowy śródmiejskiej. Wprowadzenie na terenie objętym projektem planu działalności oświatowej zaspokoi potrzeby okolicznych mieszkańców, których liczba w ostatnich latach wzrasta – co jest konsekwencją wprowadzania zabudowy mieszkaniowej na terenach postoczniowych.

Dodatkowo – projekt określa zakres rezerwy terenu, koniecznej do realizacji celu publicznego, jakim jest poprawa dostępności pieszej na wysokości przystanku kolejowego Gdańsk Stocznia.