Radni miejscy podczas XXXV sesji podjęli m.in. dwie uchwały w sprawie rozpoczęcia prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Prace rozpoczęto nad planami w Oruni Górnej i Oliwie Górnej.

Celem przystąpienia do prac nad planem Orunia Górna – skwer przy ulicy Emilii Hoene jest umożliwienie realizacji celu publicznego – utworzenie terenu zieleni urządzonej pomiędzy ulicami Emilii Hoene, a Platynową. Zagospodarowanie zielenią, niezrealizowanego odcinka drogi dojazdowej, pozwoli mieszkańcom na urządzenie skweru. Przystąpienie do planu realizuje postulat Rady Dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe

Radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia planu Oliwa Górna - Plac Inwalidów Wojennych, którego celem jest przekształcenie tego miejsca w miejski plac publiczny, umożliwiając tym samym stworzenie lokalnego centrum dla mieszkańców oraz turystów. Jego realizacja uzupełni ofertę usługową dla Parku Oliwskiego.