loga ue
Rewitalizacja 23 lutego 2017

Biuro Rozwoju Gdańska, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zaangażowanych i zainteresowanych Gminnym Programem Rewitalizacji, uruchomiło newslettera. Każda nowa informacja trafi na skrzynki odbiorcze subskrybentów.

Rewitalizacja 16 lutego 2017

Wyniki otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska.

Rewitalizacja 16 lutego 2017

Wyniki otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska.

Rewitalizacja 09 lutego 2017

Wykaz ofert, które wpłynęły w związku z ogłoszeniem otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska znajdujących się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego. Nabór ogłoszony Zarządzeniem nr 85/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 stycznia 2017 roku (dotyczy partnerów społecznych).

Rewitalizacja 06 lutego 2017

Wykaz ofert, które wpłynęły w związku z ogłoszeniem otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska znajdujących się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego. Nabór ogłoszony Zarządzeniem nr 31/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 stycznia 2017 roku (dotyczy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych).

Rewitalizacja 31 stycznia 2017

Biuro Rozwoju Gdańska, w ramach konsultacji społecznych, udostępniło projekt Gminnego Programu Rewitalizacji. Od 1 lutego do 2 marca dostępny jest na stronie brg.gda.pl oraz BIP. Oprócz możliwości składania wniosków i uwag do 2 marca 2017 roku, odbędzie się również pięć spotkań konsultacyjnych. Wszyscy zainteresowani mogą się również z nim zapoznać w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, pok. nr 1 (parter) w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Rewitalizacja 24 stycznia 2017

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji jest efektem kilkumiesięcznej pracy urzędników i współpracy z mieszkańcami – przede wszystkim mieszkańców obszarów objętych rewitalizacją. Konsultacje rozpoczną się 1 lutego i potrwają do 2 marca. W lutym odbędzie się pięć spotkań konsultacyjnych na temat przygotowanego projektu, a do 2 marca można zgłaszać uwagi na piśmie. Wszyscy zainteresowani będą mogli się również z nim zapoznać w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, pok. nr 1 (parter) w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Rewitalizacja 19 stycznia 2017

Oczekujemy na zgłoszenia organizacji pozarządowych do wspólnej realizacji zadań w zakresie Osi Priorytetowej 6 Integracja; Działanie 6.2. Usługi Społeczne; Poddziałanie 6.2.1. Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT.

Strona 10 z 13