loga ue
Rewitalizacja 25 kwietnia 2017

Radni Miasta Gdańska przyjęli na kwietniowej sesji (25 kwietnia 2017 roku) Gminny Program Rewitalizacji. Dokument opracowano dla czterech obszarów: Biskupia Górka / Stary Chełm; Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście; Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz Orunia.

Rewitalizacja 23 marca 2017

31 marca Biuro Rozwoju Gdańska rozpoczęło kolejne konsultacje społeczne związane z Gminnym Programem Rewitalizacji. Tym razem dotyczą projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

Rewitalizacja 08 marca 2017

Biuro Rozwoju Gdańska opublikowało informację podsumowującą konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Efektem końcowym konsultacji społecznych jest zaplanowanie działań rewitalizacyjnych spójnych ze zgłoszonymi potrzebami użytkowników tych obszarów.

Rewitalizacja 23 lutego 2017

Biuro Rozwoju Gdańska, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zaangażowanych i zainteresowanych Gminnym Programem Rewitalizacji, uruchomiło newslettera. Każda nowa informacja trafi na skrzynki odbiorcze subskrybentów.

Rewitalizacja 16 lutego 2017

Wyniki otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska.

Rewitalizacja 16 lutego 2017

Wyniki otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska.

Rewitalizacja 09 lutego 2017

Wykaz ofert, które wpłynęły w związku z ogłoszeniem otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska znajdujących się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego. Nabór ogłoszony Zarządzeniem nr 85/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 stycznia 2017 roku (dotyczy partnerów społecznych).

Rewitalizacja 06 lutego 2017

Wykaz ofert, które wpłynęły w związku z ogłoszeniem otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektów rewitalizacyjnych Gminy Miasta Gdańska znajdujących się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego. Nabór ogłoszony Zarządzeniem nr 31/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 stycznia 2017 roku (dotyczy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych).

Rewitalizacja 31 stycznia 2017

Biuro Rozwoju Gdańska, w ramach konsultacji społecznych, udostępniło projekt Gminnego Programu Rewitalizacji. Od 1 lutego do 2 marca dostępny jest na stronie brg.gda.pl oraz BIP. Oprócz możliwości składania wniosków i uwag do 2 marca 2017 roku, odbędzie się również pięć spotkań konsultacyjnych. Wszyscy zainteresowani mogą się również z nim zapoznać w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, pok. nr 1 (parter) w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Strona 9 z 12