loga ue
Informacja o wynikach oceny formalnej zgodnie z Zarządzeniem PMG nr 199/22
Biskupia Górka / Stary Chełm 8 marca 2022

Informacja o złożonych ofertach oraz o wynikach oceny formalnej - nabór partnera do wspólnej realizacji projektu.

Zdjęcie przedstawia zielony park; na pierwszym planie widoczny jest nowy chodnik z szarych płyt, w głębi mały placyk, na którym stoją ławki.
Orunia 4 marca 2022

Przebudowa Ratusza Oruńskiego, zagospodarowanie skweru przy ulicy Gościnnej oraz parku przy Związkowej, budowa nowej placówki usług społecznych przy ulicy Dworcowej 11, zagospodarowanie Rynku Oruńskiego – jednym słowem – rewitalizacja gdańskiej Oruni – nominowana do Pomorskich Sztormów 2021.

Konkurs na działania społeczne w podobszarze Stary Chełm objętym rewitalizacją
Rewitalizacja 14 lutego 2022

Biuro Rozwoju Gdańska ogłasza otwarty nabór ofert skierowany do organizacji pozarządowych w ramach współpracy z Miastem Gdańskiem. Jego celem jest wyłonienie partnera do działań społecznych, odbywających się w podobszarze Stary Chełm objętym Gminnym Programem Rewitalizacji.

Konkurs dla organizacji pozarządowych - wsparcie działań społecznych w dzielnicach objętych rewitalizacją
Rewitalizacja 14 lutego 2022

Biuro Rozwoju Gdańska ogłasza konkurs skierowany do organizacji pozarządowych w ramach współpracy z Miastem Gdańskiem. Jego zadaniem jest wsparcie działań społecznych, odbywających się w dzielnicach objętych Gminnym Programem Rewitalizacji.

Ulica Górka, po prawej stronie rząd zabytkowych kamienic a po lewej stoją zaparkowane auta
Biskupia Górka / Stary Chełm 10 lutego 2022

8 lutego odpisano umowę na realizację zadania, które jest elementem Programu Rewitalizacji. Metamorfoza tej ulicy zakończy się w grudniu 2022 r.

Zdjęcie nocne przestawiające fasadę Ratusza Oruńskiego oświetloną światłem.
Orunia 7 lutego 2022

Budynek Ratusza Oruńskiego przy ulicy Gościnnej 1 jest znany każdemu mieszkańcowi dzielnicy. Zawsze zwracał na siebie uwagę, dziś jednak jego widok zapiera dech w piersiach! W sobotę, 5 lutego Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska zainaugurowała działalność ratusza.

Program wydarzeń w Bibliotece Ratusza Oruńskiego
Orunia 4 lutego 2022

Oficjalne otwarcie odnowionego Ratusza Oruńskiego zaplanowano na sobotę, 5 lutego. Zanim to jednak nastąpi zapraszamy do obejrzenia naszej krótkiej filmowej impresji, w której ukazane jest piękno tego XIX-wiecznego budynku.

Cztery ulice na Dolnym Mieście przejdą rewitalizację
Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście 28 stycznia 2022

Przebudowa i modernizacja  dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Chłodnej, ul. Sempołowskiej, ul. Królikarnia i Reduta Dzik w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego

Strona 7 z 25