loga ue
Ilustracja przedstawia podwórko w dzielnicy Nowy Port przed rewitalizacją i po jej przeprowadzeniu. Na pierwszym zdjęciu widoczne jest puste podwórko z wydeptaną trawą. W tle, obok drzewa, widać śmietniki. Pod ścianą po prawej stronie stoją dwa samochody. Na drugim zdjęciu widać altanę z ławkami i stołem. Na pierwszym planie stoją dwie drewniane skrzynie, w których posadzono rośliny.
Rewitalizacja 31 maja 2022

 

Rewitalizacja to nie tylko wielkie inwestycje – to również zmiana tego, co mieszkańcom najbliższe: naprawa chodnika przed domem, remont schodów, posadzenie drzewa na podwórku. Właśnie trwają projekty, które poprawiają estetykę podwórek we wszystkich czterech podobszarach rewitalizacji w Gdańsku.

Podpis alternatywny: zdjęcie przedstawia białe kostki domina ustawione jedna za drugą na czarnym blacie.
Rewitalizacja 16 maja 2022

Gminny Program Rewitalizacji jest w Gdańsku realizowany od 2017 roku. Jeszcze przez rok kontynuowane będą inwestycje oraz działania społeczne na obszarach nim objętych. Co dalej? Na to pytanie ma pomóc odpowiedzieć rozpoczęta właśnie ewaluacja programu.

Zapytanie ofertowe: ewaluacja on-going Gminnego Programu Rewitalizacji
Rewitalizacja 13 kwietnia 2022

W wyniku zakończonej procedury zapytania ofertowego na „przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2023” została wybrana oferta firmy Wolański sp. z o.o., ul. Stawki 8/7 00-193 Warszawa.

Zmodernizowany Ratusz Oruński z szansą na nagrodę
Orunia 5 kwietnia 2022

Wystartowała 26. edycja Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku", organizowanego przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego.

Rewitalizacja Oruni nagrodzona statuetką Pomorskiego Sztormu
Orunia 30 marca 2022

Wielka radość, satysfakcja i duma – to czują wszyscy odpowiedzialni za realizację trwającego nadal projektu Rewitalizacja Oruni w Gdańsku. Został on właśnie nagrodzony Pomorskim Sztormem 2021.

Zdjęcie przedstawia mapę leżącą na stole, na niej flamastrem zaznaczone są numery i wpisane uwagi; wokół mapy siedzi pięć osób – widoczne są tylko ich ręce oparte o stół, dwie z nich trzymają w dłoniach flamastry.
Rewitalizacja 25 marca 2022

Gdańsk planuje zmienić granice obszaru objętego rewitalizacją. W kwietniu i w maju odbędą się konsultacje społeczne dotyczące tej koncepcji.

Na zdjęciu widać grupę ludzi pracujących przy zagospodarowaniu skweru.
Rewitalizacja 24 marca 2022

Informujemy o wynikach procedury konkursowej ogłoszonej Zarządzeniem PMG nr 198/22, zgodnie z załączonym raportem z oceny merytorycznej.

Wyniki oceny merytorycznej - nabór partnera do wspólnej realizacji projektu "Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - kompleksowe usługi dla mieszkańców dzielnicy" 
Biskupia Górka / Stary Chełm 22 marca 2022

W związku z przeprowadzeniem naboru ogłoszonego Zarządzeniem PMG nr 199/22 Biuro Rozwoju Gdańska ogłasza wynik oceny merytorycznej zgodnie z załączoną informacją

Wyniki oceny formalnej w otwartym konkursie ofert nr 198/22 na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska - BRG - rewitalizacja społeczna 
Rewitalizacja 11 marca 2022

W załączonych dokumentach znajduje się protokół z wynikami oceny formalnej przeprowadzonej w ramach konkursu. Wszystkie oferty otrzymały pozytywny wynik oceny formalnej, nie podlegają uzupełnieniom i zostaną poddane ocenie merytorycznej.

Strona 6 z 25