loga ue
Grafika zapraszająca na wydarzenie.
Orunia 19 kwietnia 2023

Dom sąsiedzki Gościnna Przystań na Oruni już za kilka dni rozpocznie działalność. Swoją przystań znajdą tu dzieci, młodzież, seniorzy oraz wszyscy mieszkańcy Oruni, którzy zechcą ciekawie spędzić czas. Klucze do tak ważnej i potrzebnej placówki przekaże gospodarzom tego miejsca, Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Odbędzie się to w sobotę, 22 kwietnia, podczas rodzinnego festynu dla mieszkańców.

Grafika symboliczna.
Rewitalizacja 13 kwietnia 2023

W wyniku zakończonej procedury zapytania ofertowego na „Sporządzenie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska” została wybrana oferta firmy Instytut Rozwoju Miast i Regionów (NIP: 677-22-01-345, ul. Cieszyńska 2, 30-015 Kraków). 

Zdjęcie symboliczne; człowiek trzyma białą kartkę.
Rewitalizacja 6 kwietnia 2023

Biuro Rozwoju Gdańska ogłasza konkurs skierowany do organizacji pozarządowych w ramach współpracy z Miastem Gdańsk. Jego zadaniem jest wsparcie działań społecznych oraz utrzymanie trwałości zakończonych działań w podobszarah objętych Gminnym Programem Rewitalizacji.

Grafika symboliczna.
Rewitalizacja 5 kwietnia 2023

30 marca 2023 roku Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji. Program ten jest realizowany w Gdańsku od 2017 roku. Są nim objęte cztery podobszary: Orunia, Biskupia Górka i Stary Chełm, Dolne Miasto i Plac Wałowy wraz ze Starym Przedmieściem oraz Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście. Zmiana GPR to zarówno kontynuacja prowadzonych już działań, jak i rozpoczęcie nowych przedsięwzięć, odpowiadających na potrzeby mieszkańców. W najbliższym czasie odbędzie się szereg działań konsultacyjnych, np. spacery badawcze i warsztaty z mieszkańcami.

Budynek nowego domu sąsiedzkiego na Oruni.
Orunia 17 marca 2023

Budynek przy ul. Dworcowej 11 już gotowy. Służyć będzie przede wszystkim lokalnej społeczności. Powstał w ramach trwającego obecnie programu rewitalizacji tej części Gdańska. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska złożyła wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o pozwolenie na użytkowanie.

Rewitalizacja Biskupiej Górki: Przenosimy kamienice w XXI wiek
Biskupia Górka / Stary Chełm 15 marca 2023

Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, wyodrębnione łazienki, renowacja okien, elewacje odnowione zgodnie z wytycznymi konserwatora. Biskupia Górka to dziś największy plac budowy w Gdańsku. Remonty obejmują ulice wraz z chodnikami, a 13 kamienic ulega gruntownej przebudowie. Wszystko po to, by zapewnić mieszkańcom nowoczesne warunki mieszkaniowe przy jednoczesnym poszanowaniu historycznej tkanki.

Sześć osób stoi przed drzwiami ceglanego budynku. Nad drzwiami przeszklony portal.
Rewitalizacja 10 lutego 2023

9 lutego w Gdańsku gościła unijna komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira. Pretekstem do wizyty było przyjęcie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. To kolejne wsparcie finansowe naszego regionu w realizacji wielu projektów – nie tylko w Gdańsku, ale i w innych miejscowościach na terenie województwa pomorskiego.

Zdjęcie grupowe członków komitetu.
Rewitalizacja 31 stycznia 2023

Komitet Rewitalizacji w nowym składzie spotkał się po raz pierwszy. Posiedzenie, które odbyło się 30 stycznia 2023 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, otworzył Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji oraz przewodniczący komitetu.

Trwa rewitalizacja Dolnego Miasta. Czas na uporządkowanie terenów opływu Motławy
Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście 25 stycznia 2023

Wyremontowany bulwar spacerowy, do tego nowe stylizowane oświetlenie, ławki i nie tylko. Za kilka miesięcy zmieni się oblicze zabytkowych bastionów, które zbudowano nad Motławą, a także zielonych terenów wokół nich. Zobaczcie, co obecnie dzieje się w ramach rewitalizacji na Dolnym Mieście.

Strona 3 z 25