Po niemal dwóch latach dobiegły końca projekty podwórkowe. Pięć podwórek w czterech rewitalizowanych częściach Gdańska uległo metamorfozie. Działania, w które czynnie włączyli się mieszkańcy, koordynowały organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu.

Konkurs dla organizacji pozarządowych został ogłoszony na początku 2018 r. Wytypowano wówczas pięć podwórek, które wymagały uporządkowania i zagospodarowania. W Nowym Porcie podwórkiem znajdującym się w kwartale ulic: Strajku Dokerów, Wilków Morskich, Wolności i Góreckiego zajęło się Stowarzyszenie 180 Stopni. Na Oruni na dwóch podwórkach – pomiędzy budynkami przy ul. Ubocze 24 i ul. Przy Torze oraz przy ul. Żuławskiej 2 i 3 – działała Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej. Na Dolnym Mieście za metamorfozę podwórka znajdującego się w kwartale ulic: Dobrej, Przyokopowej, Zielonej i Toruńskiej była odpowiedzialna Fundacja Gdańska, a na Biskupiej Górce, w przestrzeni za kamienicami przy ul. Górka 11, 12A i 13A, wspólnie działały Stowarzyszenie Biskupia Górka i Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto.

Oferty organizacji pozarządowych zostały przygotowane w taki sposób, aby w działania angażowali się wszyscy mieszkańcy – od dzieci po seniorów. Każda organizacja miała swój pomysł na ich aktywizację. Wciągnięcie mieszkańców do współpracy było głównym założeniem projektów i zarazem najtrudniejszą ich częścią. Wszystkie działania od początku do końca były realizowane w porozumieniu z mieszkańcami. Razem planowano zmiany, razem porządkowano teren, sadzono zieleń czy montowano ławki. Czasem w pracach brało udział kilka osób, czasem kilkanaście lub więcej. Odbywały się też rozmaite zajęcia, warsztaty czy spotkania, które stanowiły sposobność do sąsiedzkiej integracji.

W efekcie tych prac podwórka przede wszystkim zostały uporządkowane. Na niektórych pojawiły się wyznaczone miejsca postojowe. Śmietniki zyskały estetyczne wiaty lub dodatkowe pojemniki do segregacji odpadów. Zamontowano ławeczki, zasadzono więcej zieleni, na dwóch podwórkach wykonano ogrody deszczowe. Podwórka na Biskupiej Górce i jedno na Oruni zostały ozdobione pracami artystycznymi mieszkańców (wyrobami z ceramiki i muralem). Na Oruni zamontowano również praktyczne zbiorniki na deszczówkę. Jesienią 2019 r. prace na wszystkich podwórkach zakończyły się. Obecnie największym wyzwaniem będzie utrzymanie nowego zagospodarowania i zachowanie efektów podwórkowych przemian.

Działania zrealizowano w ramach koordynowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska projektów rewitalizacji. Zostały sfinansowane z budżetu miasta i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Na działania podwórkowe przewidziano łącznie 692 tys. zł. Projekty podwórkowe będą kontynuowane w podobnej formule w kolejnych lokalizacjach. Konkurs dla organizacji pozarządowych zostanie ogłoszony w pierwszym kwartale 2020 r.