W ramach projektów rewitalizacji są realizowane m.in. remonty budynków należących do wspólnot mieszkaniowych oraz budynków komunalnych. Większość nieruchomości czeka na rozpoczęcie prac, kilka remontów zostało już zakończonych.

Odnowione elewacje można podziwiać na Dolnym Mieście. Tutaj w czterech budynkach prace zostały zakończone, w kolejnych trzech trwają. Na Oruni prace zakończono w jednej nieruchomości, podobnie w Nowym Porcie. Na każdym podobszarze partnerami w projektach rewitalizacji jest kilkadziesiąt wspólnot mieszkaniowych (wszystkie zostały zaznaczone na mapie). Większość nieruchomości czeka więc na rozpoczęcie remontów. Kamienica przy ul. Toruńskiej 26 przed i po remoncie                                                                fot. Adminis Magda Kuzio,  fot. AFR Aimart Lech Wilczaszek/BRG 

Wspólnoty mieszkaniowe, które są partnerami w projektach rewitalizacji, zostały wyłonione w 2017 r. w drodze konkursu. Każda przedstawiła zakres prac, który zamierza zrealizować. Dotyczą one części wspólnych – najczęściej elewacji, ale także klatek schodowych, izolacji przeciwwilgociowych, dachów, okien i drzwi wejściowych, bywają też zagospodarowywane otoczenia kamienic. Aby skorzystać z dofinansowania unijnego, wspólnoty muszą dysponować wkładem własnym. Wysokość dofinansowania była ustalana na etapie postępowania konkursowego (uzupełnia wkład własny maksymalnie do kwoty 120 tys. zł, a w przypadku prac obejmujących również zagospodarowanie terenu – do 180 tys. zł). Podczas wyłaniania wykonawców robót budowlanych obowiązuje zasada konkurencyjności, a zatem nie ma dowolności w ich wyborze. Wspólnoty obowiązuje określona procedura. Zapytania ofertowe są umieszczane nie tylko na stronach internetowych wspólnot, ale także w Bazie Konkurencyjności oraz na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska. Ściśle określone procedury dotyczą również rozliczania poniesionych wydatków.  

Kamienica przy ul. Zielonej 20 po remoncie                                                                                                                                                                                                            fot. AFR Aimart Lech Wilczaszek/BRG  

W ramach projektów rewitalizacji będą także remontowane budynki komunalne (zaznaczone na mapie). Na trzech podobszarach zakres prac w budynkach komunalnych będzie obejmować części wspólne, czyli będzie podobny, jak w przypadku nieruchomości należących do wspólnot mieszkaniowych. Natomiast na Biskupiej Górce trzynaście kamienic zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości będzie remontowanych w sposób kompleksowy.

Budynek przy ul. Jaskółczej 4 i 5 przed i po remoncie                                                                                                                                        fot. Adminis Magda Kuzio, fot. AFR Aimart Lech Wilczaszek/BRG