We wrześniu, po wakacyjnej przerwie, zostaną wznowione punkty informacyjne dotyczące rewitalizacji. Podczas dyżurów pracowników Biura Rozwoju Gdańska będzie można poznać szczegóły realizowanych projektów, ich planowany zakres czy skierowaną do mieszkańców ofertę organizacji pozarządowych. 

W Gdańsku trwa realizacja projektów rewitalizacji o łącznej wartości ponad 120 mln zł (76 mln zł to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020). Aktualnie są prowadzone tzw. projekty podwórkowe, trwają konkursy na zagospodarowanie przestrzeni publicznych, są rozstrzygane postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji technicznej. Pierwsze roboty budowlane powinny ruszyć pod koniec 2019 r. W ich efekcie zostaną wyremontowane drogi, chodniki, infrastruktura podziemna, elewacje kamienic oraz ich części wspólne. Remonty obejmą w sumie ponad sto budynków wspólnot mieszkaniowych oraz kilkadziesiąt komunalnych. Zostaną też zagospodarowane zieleńce, powstaną nowe place zabaw. W procesie rewitalizacji najważniejsi są mieszkańcy, wiele projektów infrastrukturalnych jest więc z nimi konsultowanych. Są prowadzone różnorodne działania społeczne, a lokale przeznaczone na działalność organizacji pozarządowych będą modernizowane.

Informacje blisko mieszkańców

Dyżury pracowników Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego BRG rozpoczęły się ponad rok temu. Latem br. nastąpiła wakacyjna przerwa, a począwszy od września dyżury będą kontynuowane. Na każdym z czterech obszarów objętych Gminnym Programem Rewitalizacji raz w miesiącu na mieszkańców będzie czekać przedstawiciel BRG. Każda osoba zainteresowana rewitalizacją może w tym czasie przyjść i dopytać o szczegóły planowanych prac. Z przebiegu dotychczasowych spotkań wiadomo, że mieszkańcy przychodzą także po to, aby zgłosić sprawy, które nie są bezpośrednio związane z rewitalizacją. Przedstawiciele BRG udzielają informacji, indywidualnie rozpatrują poszczególne problemy, wypracowują sposoby ich rozwiązania, a gdy zachodzi taka potrzeba – kierują mieszkańców do odpowiednich służb. Pierwsze z powakacyjnych spotkań odbędzie 5 września w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii na Dolnym Mieście. 

W dyżurach dotyczących obszaru obejmującego Biskupią Górkę i Stary Chełm będą brać udział również przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Gdańskich Nieruchomości lub Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Podczas spotkań będzie więc można poznać m.in. ofertę programów społecznych, możliwości odpracowania zadłużenia czy skorzystania ze zniżek czynszowych.

Dyżury informacyjne odbywają się co miesiąc na każdym obszarze rewitalizacji zgodnie z poniżej zamieszczonym harmonogramem:

  • pierwsza środa miesiąca – Dolne Miasto i Stare Przedmieście z Placem Wałowym – ul. Reduta Wyskok 2 (Inkubator Sąsiedzkiej Energii), godz. 16:00-18:00,
  • druga środa miesiąca – Biskupia Górka i Stary Chełm – ul. Biskupia 4 (Dom Sąsiedzki/Stowarzyszenie Waga) – godz. 16:00-18:00,
  • trzecia środa miesiąca – Orunia – ul. Gościnna 14 (Gościnna Przystań), godz. 17:00-19:00,
  • ostatnia środa miesiąca – Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście – ul. Strajku Dokerów 5 (CSW Łaźnia 2) – godz. 16:00-18:00.