23 czerwca w Nowym Porcie oficjalnie rozpoczęła się „Akcja rewitalizacja”. To jeden z czterech tzw. projektów podwórkowych realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

Wspólnym założeniem wszystkich czterech projektów jest uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych podwórek. Cel ma być realizowany przez mieszkańców we współpracy z organizacjami pozarządowymi, które wygrały konkurs ogłoszony na początku tego roku przez Miasto Gdańsk. Przedsięwzięcia są finansowane ze środków europejskich i budżetu miasta (wartość projektów realizowanych w Nowym Porcie i Oruni wynosi po 170 tys. zł). Każda z organizacji zaprezentowała nieco inny pomysł na zaangażowanie sąsiadów we wspólne przedsięwzięcie. Więcej na ten temat.

W Nowym Porcie za działania animacyjne związane z zagospodarowaniem podwórka w kwartale ulic Strajku Dokerów, Wilków Morskich, Wolności i Góreckiego jest odpowiedzialne Stowarzyszenie 180 Stopni. Stowarzyszenie od kwietnia br. diagnozowało sytuację i przymierzało się do realizacji projektu. Oficjalna inauguracja „Akcji rewitalizacji” odbyła się 23 czerwca. Wzięli w niej udział mieszkańcy, przedstawiciele Gdańskich Nieruchomości i Biura Rozwoju Gdańska. Była to okazja, aby wzajemnie się poznać, porozmawiać o tym, jak się mieszka przy podwórku i co powinno się na nim zmienić. W kolejnych miesiącach autorzy projektu planują różne działania integrujące lokalną społeczność. Jako pierwsze odbędą się zajęcia dla dzieci, a 7 lipca – warsztaty projektowe dla dorosłych. Wszystkie przedsięwzięcia będą prowadzić do realizacji finałowego zadania. Zagospodarowanie podwórka odbędzie się podczas dwóch wrześniówek. We wrześniu 2018 r. zostaną zrealizowane jego wybrane elementy, a rok później zagospodarowanie podwórka zostanie uzupełnione i zakończone.

Na Oruni za działania animacyjne na dwóch podwórkach (pomiędzy budynkami przy ul. Ubocze 24 i ul. Przy Torze oraz przy ul. Żuławskiej 2 i 3) jest odpowiedzialna Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej. To organizacja, która posiada największe doświadczenie w „Rewolucjach podwórkowych” – zrealizowała już kilka udanych metamorfoz na Oruni. Aktualnie prowadzi intensywne konsultacje z mieszkańcami dotyczące zaprojektowania dwóch kolejnych podwórek. Zajęcia będzie kontynuować latem, a zimą i jesienią swoją aktywność przeniesie do Domu Sąsiedzkiego „Gościnna Przystań”. Prace związane z zagospodarowaniem podwórek będą realizowane w kilku etapach. Ich zwieńczeniem będą grille sąsiedzkie. Na koniec zostaną też wspólnie wypracowane zasady korzystania ze zmodernizowanych przestrzeni.