9 i 12 czerwca oficjalnie ruszyły dwa projekty związane z zagospodarowaniem podwórek na Biskupiej Górce i Dolnym Mieście. To przedsięwzięcia realizowane przez mieszkańców we współpracy z organizacjami pozarządowymi, a finansowane ze środków europejskich i budżetu miasta.

Na początku bieżącego roku Miasto Gdańsk ogłosiło konkurs skierowany do organizacji pozarządowych. W jego wyniku zostały wyłonione stowarzyszenia i fundacje, które razem z mieszkańcami będą pracować nad zmianą wybranych podwórek na obszarach objętych Gminnym Programem Rewitalizacji. 

9 czerwca uroczyście zainicjowano projekt „Górka dumna zpodwórka”. Realizują go dwa Stowarzyszenia – Biskupia Górka oraz Inicjatywa Miasto. Ich działania koncentrują się wokół przestrzeni zlokalizowanej za kamienicami przy ul. Górka 11, 12A,13A. To tzw. Piaskownia, miejsce, które według mieszkańców może i powinno się zmienić. Zmiany mają nastąpić przy czynnym udziale – w projektowaniu i urządzaniu – lokalnej społeczności. Zanim powstanie projekt, odbędzie się więc szereg spotkań, na których mieszkańcy przy wsparciu architektów opracują koncepcję zagospodarowania Piaskowni. Będą także wspólne działania z artystami rzeźbiarzami, a powstałe w ich wyniku dzieło zostanie na stałe zamontowane na podwórku. Nie zabraknie też dobrej zabawy –  będzie festyn z muzyką graną na żywo, tańcami i konkursami.

Trzy dni później, 12 czerwca, na Dolnym Mieście oficjalnie rozpoczęto projekt „Podwórko sąsiedzkiej energii”. To przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Gdańską w nieformalnej współpracy z Akademią Sztuk Pięknych. Animatorzy i projektanci razem z okolicznymi mieszkańcami będą pracować nad atrakcyjniejszym zagospodarowaniem przestrzeni zawartej w kwartale ulic: Dobrej, Przyokopowej, Zielonej i Toruńskiej. Pomysł fundacji polega na zamontowaniu zaprojektowanych przez mieszkańców mebli i innych elementów małej architektury. Jedyne w swoim rodzaju sprzęty, wymyślone przez przyszłych użytkowników, najpierw zostaną wykonane w formie prototypów. Po około dwumiesięcznym testowaniu mieszkańcy wybiorą te, które zostaną wyprodukowane i zamontowane na stałe. Zanim jednak to nastąpi, przygotują się do projektowania, biorąc udział w warsztatach architektoniczno-krajobrazowych czy wycieczce na oruńskie podwórka, które przeszły już „rewolucję”.

23 czerwca w Nowym Porcie zostanie oficjalnie zainagurowany kolejny z podwórkowych projektów – „Akcja rewitalizacja” Stowarzyszenia 180 Stopni. 

Projekty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektów realizowanych na Dolnym Mieście i Biskupiej Górce wynosi 176 tys. zł (każdy). 

Na mapie, która jest dostępna tutaj, można znaleźć informacje na temat wszystkich projektów realizowanych na obszarach rewitalizacji.