Biuro Rozwoju Gdańska przygotowało interaktywną mapę, na której można obserwować zmiany zachodzące na obszarach rewitalizacji. W kolejnych miesiącach zostaną na niej zaznaczone także planowane i realizowane inwestycje w strefie buforowej TPK i przestrzeniach publicznych.

- Mapa powstała w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców. Zależy nam na tym, aby mieszkańcy Gdańska byli dobrze poinformowani i chętniej angażowali się w proces planowania przestrzennego. Mapa jest jednym z narzędzi, które mają pomóc w popularyzacji tego procesu i zachęcić mieszkańców do współuczestniczenia w nim – wyjaśnia Edyta Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska. Na mapie zostały zaznaczone działania realizowane na obszarach rewitalizacji. W kolejnych miesiącach znajdą się na niej także planowane i realizowane inwestycje związane z trzema opracowaniami urbanistycznymi: Koncepcją zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, Gdańskimi Przestrzeniami Lokalnymi oraz Gdańską Polityką Wodną. Dzięki mapie w szybki i czytelny sposób będzie można zorientować się, jak postępuje proces realizacji inwestycji na podstawie wytycznych i koncepcji zawartych w poszczególnych opracowaniach urbanistycznych powstających w Biurze Rozwoju Gdańska. 

Rewitalizacja na mapie

Przypomnijmy, że w latach 2017-2023 Gminnym Programem Rewitalizacji  zostały objęte cztery obszary: Biskupia Górka/Stary Chełm, Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz Orunia. Projekty rewitalizacji otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 łącznie na kwotę ponad 76 mln zł. Ich realizacja już się rozpoczęła – pierwsze projekty techniczne dla inwestycji infrastrukturalnych powinniśmy poznać w grudniu 2018 r., prace budowlane powinny ruszyć w 2019 r. W kwietniu br. rozpoczęły się także działania podwórkowe prowadzone przez organizacje pozarządowe (wyłonione w drodze konkursu). 

Obok projektów unijnych na obszarach rewitalizacji są realizowane także inne działania podejmowane przez Miasto, a także przez prywatnych inwestorów lub w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Wszystkie inwestycje, w tym także tereny inwestycyjne, zostały zaznaczone na mapie. Mapa ma służyć wszystkim, którzy są zainteresowani zachodzącymi zmianami. Można więc na niej sprawdzić, które budynki i ulice będą remontowane, gdzie powstaną placówki oferujące zajęcia i wsparcie dla mieszkańców, gdzie na nowo zostanie urządzony plac czy park. Każda lokalizacja została oznaczona odpowiednią ikonką. Po jej kliknięciu użytkownikowi wyświetla się okno ze zdjęciem oraz informacjami na temat zaplanowanych działań i źródła ich finansowania.

Mapa jest dostępna tutaj.