Cztery różne pomysły na wspólne zagospodarowanie podwórek, warsztaty Study Circle, Cafe Albert, Kulinarny Klub Wrzeszczan. To zwycięskie oferty w ogłoszonych na początku lutego dwóch konkursach skierowanych do organizacji pozarządowych.

Pierwszy konkurs dotyczył obszarów objętych Gminnym Programem Rewitalizacji. Zakładał przeprowadzenie działań animacyjnych skoncentrowanych wokół wybranych podwórek. 

Biskupia Górka – Górka dumna z podwórka

Na Biskupiej Górce w wyniku konkursu będzie realizowana oferta złożona wspólnie przez Stowarzyszenie Biskupia Górka i Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto, a dotycząca przestrzeni za kamienicami przy ul. Górka 11, 12A i 13A. Organizacje planują przeprowadzenie spotkań i warsztatów skierowanych do różnych grup wiekowych. Ich rezultatem będzie koncepcja zagospodarowania wspólnej przestrzeni, na podstawie której powstanie projekt architektoniczny. Stowarzyszenia zamierzają przeprowadzić także warsztaty ceramiczne. Stworzone podczas nich prace zostaną następnie połączone w instalację, która zostanie zamontowana na podwórku. Zagospodarowanie podwórka rozpocznie się od wspólnego porządkowania  terenu, sadzenia roślin i umieszczania elementów małej architektury. W tak przygotowanej przestrzeni odbędzie się festyn integracyjny. Podczas imprezy będą prezentowane rysunki dzieci uczestniczących w warsztatach projektowania. W kolejnym roku wyposażenie podwórka zostanie uzupełnione. Po zakończeniu prac spotkania będą kontynuowane w formie pikników integracyjnych, podczas których mieszkańcy ocenią przeprowadzone zmiany. Jako ostatnie odbędzie się spotkanie podsumowujące – warsztat z ogrodnikiem, w trakcie którego mieszkańcy zastanowią się nad możliwościami posadzenia dodatkowych roślin – nie tylko na podwórku, ale również w oknach i na balkonach. 

Dolne Miasto – Podwórko sąsiedzkiej energii

Autorem zwycięskiej oferty dotyczącej podwórka znajdującego się w kwartale ulic Dobrej, Przyokopowej, Zielonej i Toruńskiej na Dolnym Mieście jest Fundacja Gdańska. W ramach projektu fundacja zamierza nawiązać nieformalną współpracę m.in. z Akademią Sztuk Pięknych. Przez cały czas trwania projektu wśród lokalnej społeczności będą realizowane różnego rodzaju działania mające na celu pobudzenie kreatywności i aktywności. Fundacja najpierw przeprowadzi rekrutację uczestników projektu oraz konsultacje społeczne (badania ankietowe, spotkania w grupach fokusowych). Wypracowane w ich trakcie koncepcje zostaną zrealizowane: zaprojektowane przez mieszkańców meble i inne elementy małej architektury zostaną wykonane z niedrogich materiałów i zamontowane na podwórku. Przez około dwa miesiące mieszkańcy będą mogli testować te prototypy, korygować ich lokalizację i wskazywać te elementy, które będą im najbardziej odpowiadać. Ostatecznie wybrane sprzęty zostaną wyprodukowane przez profesjonalnych wykonawców. Za pozostałe prace, niewymagające specjalistycznego przygotowania, będą odpowiedzialni mieszkańcy. 

Nowy Port – Akcja rewitalizacja

W Nowym Porcie za działania animacyjne związane z zagospodarowaniem podwórka usytuowanego w kwartale ulic Strajku Dokerów, Wilków Morskich, Wolności i Góreckiego będzie odpowiedzialne Stowarzyszenie 180 Stopni. Autorzy projektu planują szereg działań integrujących lokalną społeczność – zarówno dzieci i młodzież, jak i ich rodziców oraz opiekunów. Dla dzieci będą organizowane gry, zabawy i inne zajęcia w plenerze. Sąsiedzi spotkają się podczas majówki – biesiady zaplanowanej w maju 2018 r. Integracji sąsiedzkiej posłużą także spotkania warsztatowe nt. historii podwórka i jego mieszkańców czy konkurs plastyczny dla dzieci, zwieńczony wystawą plenerową „na sznurkach”. Do młodzieży zostanie skierowany cykl warsztatów nt. legalnej kultury ulicznej, charakterystycznej i istotnej dla Nowego Portu. Wszystkie te działania będą prowadzić do realizacji finałowego zadania, czyli zagospodarowania podwórka. Zespół projektowy wraz z mieszkańcami będzie systematycznie wypracowywać jego koncepcję. Realizacja zadania odbędzie się podczas dwóch wrześniówek. W 2018 r. zostaną zrealizowane wybrane elementy zagospodarowania, a we wrześniu 2019 r. wspólnymi siłami mieszkańców prace zostaną doprowadzone do końca. 

Orunia – Rewolucje podwórkowe

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej to organizacja, która posiada największe doświadczenie w tzw. działaniach podwórkowych. W wyniku konkursu zajmie się kolejnymi dwoma przestrzeniami na Oruni (pomiędzy budynkami przy ul. Ubocze 24 i ul. Przy Torze oraz przy ul. Żuławskiej 2 i 3). Działania będą prowadzone we współpracy z wolontariuszami (studentami trójmiejskich uczelni) oraz mieszkańcami (dorosłymi i dziećmi). Dla dzieci i młodzieży zostaną przygotowane różnego rodzaju gry i zabawy, a także działania pedagogiczne i informacyjno-edukacyjne. Zimą i jesienią aktywność będzie przenoszona do Domu Sąsiedzkiego „Gościnna Przystań” (tam też powstanie punkt konsultacyjny). Sposób zagospodarowania podwórek zostanie wypracowany podczas serii spotkań. Wyniki tych prac posłużą jako wytyczne do projektu architektonicznego, który po wykonaniu zostanie ponownie skonsultowany z mieszkańcami. Prace związane z zagospodarowaniem podwórek będą realizowane w kilku etapach. Będą w nich uczestniczyć mieszkańcy wspólnie z fachowcami i animatorami. Jako zwieńczenie każdego z projektów odbędzie się grill sąsiedzki. Po zrealizowaniu projektów zostaną także podjęte działania mające na celu utrwalenie wprowadzonych zmian (np. wspólne wypracowanie zasad korzystania ze zmodernizowanej przestrzeni). 

Drugi konkurs, realizowany w ramach współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi, dotyczył Dolnego Wrzeszcza i Letnicy. Te dwa obszary były rewitalizowane w latach 2009-2015. Wówczas zostały wyremontowane dwa lokale, w których od tamtej pory jest prowadzona działalność społeczna. Konkurs dotyczył kontynuacji tego rodzaju działań. 

Klub Mieszkańca Cafe Albert

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie od lipca 2015 roku prowadzi w Dolnym Wrzeszczu Klub Mieszkańca Cafe Albert. W wyniku przeprowadzonego konkursu działalność tę będzie kontynuować. Klub jest otwarty pięć dni w tygodniu w godzinach popołudniowych. Jest miejscem, do którego mieszkańcy chętnie przychodzą; spotykają się i realizują swoje zainteresowania. Na miejscu jest stale obecna animatorka, która stara się organizować zajęcia według zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb. W klubie są prowadzone kursy i warsztaty, a także wieczory przy muzyce, poezji, filmie czy przy prezentacjach fotografii. Funkcjonuje kącik internetowy, planowane jest także wyznaczenie kącików prasowego i czytelniczego. Zostanie uruchomiona sąsiedzka wypożyczalnia, w której mieszkańcy będą mogli korzystać ze skompletowanego w klubie księgozbioru. W Cafe Albert wkrótce ruszy też kącik porad prawnych, gdzie mieszkańcy będą mogli korzystać z konsultacji. Ponadto od początku swojego istnienia klub zapewnia możliwość korzystania ze wsparcia innych placówek prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, w tym z doradztwa zawodowego i finansowego. 

Kulinarny Klub Wrzeszczan i JEMY

W Cafe Albert w Dolnym Wrzeszczu będzie także aktywny Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, który poprowadzi trzecią już edycję Kulinarnego Klubu Wrzeszczan. To cieszące się dużym zainteresowaniem warsztaty dla seniorów na temat gotowania. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie. Uczestnicy wspólnie przygotowują tanie, proste i zdrowe potrawy i następnie wspólnie je konsumują. Dzięki zajęciom podnoszą kompetencje w zakresie przyrządzania posiłków oraz ich dietetycznego i racjonalnego planowania, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zapobieganiem marnowaniu żywności. Seniorzy otrzymują materiały szkoleniowe z wybranymi przepisami oraz informacjami nt. gotowania i dietetyki. Zajęcia stanowią przy tym okazję dla sąsiadów, aby lepiej się poznać i nawiązać nowe przyjaźnie. Rekrutacja jest prowadzona w trybie ciągłym – każda zainteresowana osoba może dołączyć do grupy w dowolnym momencie.

Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście oprócz kontynuacji Klubu Wrzeszczan rozpocznie też realizację drugiego, analogicznego projektu w Letnicy. JEMY (J – jedzenie, E – edukacja i MY – społeczność lokalna) to warsztaty kulinarne, które będą oparte na tej samej formule i organizowane w ten sam sposób co Kulinarny Klub Wrzeszczan, ale skierowane do seniorów z Letnicy. 

SPLOT

W wyniku przeprowadzonego konkursu Fundacja Generacja przygotuje dla mieszkańców Dolnego Wrzeszcza SPLOT – warsztaty samokształceniowe metodą Study Circle. SPLOT to rodzaj skrótu oznaczającego spotkania ludzi otwartych, a Study Circle to popularna w Szwecji i nowa na polskim rynku metoda uczenia się osób dorosłych. Polega na bezpłatnej wymianie wiedzy i umiejętności pomiędzy uczestnikami, którzy regularnie spotykają się w małych grupach. W praktyce  będzie to wyglądać w ten sposób, że każdy, kto weźmie udział w warsztacie prowadzonym przez specjalistę oraz innego członka grupy, będzie mógł poprowadzić swój własny warsztat. Na każde zajęcia będzie osobny nabór, jednak pierwszeństwo będą mieli wcześniejsi uczestnicy i prowadzący. Jako uzupełnienie tych spotkań, raz w miesiącu będą organizowane zajęcia ze specjalistami. Ich celem będzie podniesienie kompetencji słuchaczy z zakresu metod pracy z grupą oraz indywidualnego rozwoju. Uczestnicy SPLOT-u będą mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności podczas pikniku zorganizowanego w ramach Gdańskich Dni Sąsiadów oraz na specjalnie przygotowanej wystawie, gdzie zostaną zaprezentowane dzieła wykonane w trakcie warsztatów.