W 2017 r. Rada Miasta Gdańska uchwaliła Gminny Program Rewitalizacji, a projekty rewitalizacji otrzymały unijne dofinansowanie. Tym samym w Gdańsku rozpoczął się drugi etap rewitalizacji. Przypomnijmy, których obszarów dotyczył pierwszy etap i jakie prace wówczas zrealizowano.

W latach 2009-2015 projektami rewitalizacji były objęte cztery obszary: Dolne Miasto, Dolny Wrzeszcz, Nowy Port i Letnica. Wszystkie projekty były współfinansowane z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Ich łączna wartość wyniosła 104 mln zł, a unijne dofinansowanie – 64 mln zł. Najbardziej docenianą i nagradzaną przemianę przeszły Dolne Miasto i Dolny Wrzeszcz. Dolne Miasto za pierwszy etap rewitalizacji otrzymało trzy nagrody. W 2016 r. w konkursie organizowanym przez  Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli zostało uhonorowane nagrodą RegioStars w kategorii ”CityStar – Innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich”. W tym samym roku w konkursie Skrzydła Trójmiasta organizowanym przez portal Trójmiasto.pl Dolne Miasto i ulica Łąkowa zajęły drugie miejsce „za pozytywną przemianę zapomnianego fragmentu miasta, udaną próbę zmiany wizerunku i ożywienia starej dzielnicy Gdańska”. Pierwszą nagrodę w tej samej kategorii otrzymała ul. Wajdeloty we Wrzeszczu („za rewitalizację ulicy, która zmieniła oblicze Dolnego Wrzeszcza, za przekształcenie zaniedbanego miejsca w modną przestrzeń, która przyciąga młodych i zachęca do spacerów i kulinarnych podróży”). 

 W 2017 roku projekt pt. „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku” został nagrodzony przez Towarzystwo Urbanistów Polskich w kategorii Rewitalizowana miejska przestrzeń publiczna. Rok wcześniej prestiżową nagrodę TUP w tej samej kategorii otrzymał projekt rewitalizacji Dolnego Wrzeszcza. O sukcesie przemian rewitalizacyjnych nie mniej niż nagrody świadczy popularność, jaką zyskały miejsca, których dotyczyły zmiany. Dolny Wrzeszcz – a zwłaszcza ul. Wajdeloty – stał się modną lokalizacją z wieloma popularnymi lokalami. Podobnie sytuacja wygląda na Dolnym Mieście, gdzie w ostatnich latach pojawia się coraz więcej nowych inicjatyw, od wydarzeń artystycznych po różnego rodzaju inwestycje.

Podczas pierwszego etapu rewitalizacji na Dolnym Mieście przeprowadzono m.in.  prace remontowe i modernizacyjne. Dotyczyły one zarówno kamienic (budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych), infrastruktury podziemnej, jak i ulic oraz chodników. W efekcie zrealizowanych robót elegancką wizytówką Dolnego Miasta  stała się ulica Łąkowa. Wyremontowano też budynek CSW Łaźnia, w którym część pomieszczeń przystosowano do prowadzenia działań społecznych. Z kolei budynek przy ulicy Dobrej 8A przebudowano z przeznaczeniem na Świetlicę Ucznia i Okienko Przedszkolne. Na Dolnym Mieście w tym czasie zaczęły działać lub rozszerzyły swoją działalność: Klub Młodzieży, Poradnia dla Rodziców, Klub Seniora, Drużyna Smoczych Łodzi i Dotyk Sztuki (zajęcia artystyczne). W rewitalizację aktywnie zaangażowała się lokalna społeczność. Pojawiły się nowe stowarzyszenia i inicjatywy. Proces rewitalizacji Dolnego Miasta obecnie jest kontynuowany, a Dolne Miasto wraz z Placem Wałowym i Starym Przedmieściem znalazło się na liście czterech obszarów objętych Gminnym Programem Rewitalizacji.

W Dolnym Wrzeszczu prace remontowe dotyczyły ulicy Wajdeloty oraz fragmentów ulic przyległych. Polegały m.in. zmianie konstrukcji jezdni i przebudowie miejsc postojowych. Na poszerzonych chodnikach pojawiły się ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, zdrój uliczny. Na ulicy wprowadzono ruch jednokierunkowy i ograniczono jego dopuszczalną prędkość. Jednocześnie przebudowano i zmodernizowano elementy 26 kamienic (budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych). Zabytkowa ulica Wajdeloty w krótkim czasie stała się niezwykle modną lokalizacją. W Dolnym Wrzeszczu w ramach projektów rewitalizacji wyremontowano, wyposażono i przystosowano do prowadzenia działalności społecznej dwa lokale: Klub Młodego Wrzeszczaka i Cafe Albert. Mieszkańcy mogą w nich uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach, warsztatach, kursach i spotkaniach. W ramach projektów rewitalizacji zorganizowano też szkolenia językowe dla starszych mieszkańców.

Pierwszym etapem rewitalizacji była objęta również Letnica. Ta część Gdańska przeszła w tym czasie spektakularną przemianę związaną z budową stadionu na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, co odbywało się równolegle do prowadzonej rewitalizacji. Projekty dofinansowane z budżetu unijnego dotyczyły blisko trzydziestu budynków mieszkalnych, które przeszły kapitalny remont. Pracami były objęte także ulice wraz z infrastrukturą podziemną oraz podwórka, na których pojawiły się wiaty śmietnikowe, ławki, stojaki rowerowe, oświetlenie, a także plac zabaw. W Szkole Podstawowej nr 22 zmodernizowano pomieszczenia biblioteki, czytelnię Małego Domu Otwartego oraz elementy sali gimnastycznej. Gruntowną przemianę przeszedł budynek dawnej szkoły przy ul. Uczniowskiej 22. Obiekt został wyremontowany i zaadaptowany na potrzeby prowadzenia działań społecznych. Różnego rodzaju  przedsięwzięcia skierowane bezpośrednio do mieszkańców prowadziło Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, a także CSW Łaźnia, MOPR w Gdańsku oraz Urząd Miejski w Gdańsku.

Nowy Port, podobnie jak Dolne Miasto, był objęty pierwszym etapem rewitalizacji, a obecnie wraz z Twierdzą Wisłoujście znalazł się na liście obszarów objętych drugim etapem. Proces jest więc kontynuowany. W latach 2009-2015 w Nowym Porcie przede wszystkim przebudowano znajdujący się w sercu dzielnicy plac ks. Gustkowicza. Powstała na nim fontanna, scena plenerowa, plac zabaw, miejsca parkingowe. Wyremontowano też budynek, w którym powstało CSW Łaźnia 2 – Centrum Edukacji Artystycznej. Utworzono w nim bibliotekę, kino, salę wystawową oraz pracownie. W ramach projektu rewitalizacji organizowano w nim warsztaty dla mieszkańców. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta uruchomiło Dom Aktywnego Mieszkańca, a Stowarzyszenie Port Sztuki – m.in. Galerię Sztuki Współczesnej oraz Dom Sąsiedzki.