Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetargi na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg i budynków, zagospodarowania przestrzeni publicznych. Do końca lutego zostanie ogłoszona większość postępowań w ramach projektów rewitalizacji objętych unijnym dofinansowaniem.

Na Dolnym Mieście przetargi dotyczą przebudowy i modernizacji dróg i infrastruktury podziemnej wraz  z zagospodarowaniem ulic: Chłodnej, Sempołowskiej,  Królikarnia, Przyokopowej, Polnej oraz Wierzbowej. Kolejny przetarg dotyczy adaptacji budynku przy ul. Królikarnia 13, przeznaczonego na Placówkę Wsparcia Dziennego, w której będą prowadzone m.in. zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Projekt będzie uwzględniać m.in. osuszenie fundamentów i ścian zewnętrznych, podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła także przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie obszaru Opływu Motławy wraz z bastionami. Teren ten, wyposażony w altanki czy stoliki do gry w szachy, ma  służyć rekreacji mieszkańców. Projekt uwzględni uporządkowanie terenu wraz z utworzeniem punktu widokowego na Bastionie Żubr. W ramach prac przewiduje się również przebudowę promenady i ścieżki rowerowej, montaż oświetlenia oraz monitoringu miejskiego. 

DRMG ogłosiła postępowanie dotyczące przebudowy i modernizacji budynku przy ul. Buczka 16 na Starym Chełmie. W ramach projektu przewidziana jest przebudowa budynku wraz piwnicami. Prace mają także objąć uporządkowanie ogrodu. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Będzie w nim funkcjonować Centrum Wsparcia Rodziny i Dom Sąsiedzki. W planach jest utworzenie m.in. sali tanecznej na około 100 osób, studia muzycznego i fotograficznego, sali komputerowej, klubu dziecięcego czy miejsca spotkań dla mam. Przedmiotem kolejnego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na urządzenie przestrzeni publicznych i terenów zieleni w kwartale ulic: Odrzańskiej, Buczka i Wronki. Miejsce ma zostać przystosowane do pełnienia funkcji rekreacyjnych. Zagospodarowanie terenu ma polegać m.in. na zamontowaniu elementów małej architektury i urządzeń sportowych, budowie ciągów pieszych, odtworzeniu dawnej fontanny, montażu oświetlenia i monitoringu. Przetarg na Biskupiej Górce dotyczy natomiast przebudowy wraz z infrastrukturą podziemną ulic: Biskupiej, Na Stoku, Salwator, Zaroślak oraz Górka. 

Ogłoszono też dwa zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury w Nowym Porcie. Jedno zamówienie obejmuje przebudowę i modernizację dróg: Góreckiego, Strajku Dokerów i Wilków Morskich. Drugie – przebudowę i modernizację budynku przy ul. Floriańskiej 2, w którym będzie kontynuować działalność Klub Aktywnego Mieszkańca. Projekt uwzględni m.in. przebudowę hali na wielofunkcyjną salę z możliwością podziału na mniejsze pomieszczenia, utworzenie aneksu kuchennego i poczekalni. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażony w sprzęt audiowizualny. Na dachu powstanie zielony taras, a teren przyległy do budynku zostanie uporządkowany.

Na Oruni procedurą przetargową został objęty remont Ratusza i jego adaptacja na cele społeczne. Budynek docelowo ma stać się siedzibą dla: Rady Dzielnicy Orunia-Święty Wojciech-Lipce, Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej oraz mediateki (Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku). Kolejne zamówienie dotyczy kompleksowego zagospodarowania lokalnych przestrzeni publicznych na Oruni: skwerów przy ul. Gościnnej i przy ul. Związkowej. W obydwóch lokalizacjach ma zostać zrewaloryzowana i nasadzona zieleń, mają powstać ścieżki, mała architektura, a także oświetlenie i monitoring (w szczególności na trasie do przejścia podziemnego). Skwer przy ul. Gościnnej ma zostać urządzony w sposób, który umożliwi organizację imprez plenerowych. Niezbędna w tym celu będzie odpowiednia infrastruktura techniczna, śmietniki czy toaleta publiczna.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska do końca lutego 2018 r. zamierza ogłosić większość postępowań dotyczących opracowania dokumentacji technicznej w ramach projektów rewitalizacji objętych unijnym dofinansowaniem. Pierwsze projekty powinni być znane w grudniu 2018 r., natomiast w 2019 r. powinny ruszyć pierwsze prace budowlane.