W listopadzie 2017 r. na każdym z czterech obszarów rewitalizacji odbyły się warsztaty, których celem było opracowanie wytycznych do konkursów urbanistyczno-architektonicznych dla wybranych przestrzeni publicznych. Z raportami z realizacji warsztatów oraz wizualizacjami można zapoznać się na naszej stronie.

Opracowania dotyczą Placu Wałowego na Starym Przedmieściu, placu nadwodnego w Nowym Porcie, Rynku Oruńskiego oraz terenu pod Neptunem na Biskupiej Górce. Cztery wymienione wyżej przestrzenie publiczne zostały wskazane jako priorytetowe w studium „Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Etap 1 – obszary rewitalizacji” i następnie w Gminnym Programie Rewitalizacji. Wszystkie zostaną zagospodarowane w ramach projektów rewitalizacji, a ponieważ zostały uznane za miejsca szczególnie istotne z punktu widzenia lokalnych społeczności, to plany ich zagospodarowania powstają we współpracy z nimi. Najważniejszym elementem tej współpracy były warsztaty, które na każdym z czterech obszarów rewitalizacji zostały przeprowadzone w listopadzie 2017 r. Podczas warsztatów mieszkańcy pracowali nad wspólną wizją przeznaczenia oraz sposobu urządzenia poszczególnych przestrzeni. Pod okiem architekta i z użyciem makiety 3D planowali zagospodarowanie terenu. Rezultatem tych prac są zamieszczone poniżej animacje oraz raporty, które posłużą do wypracowania koncepcji do konkursów urbanistyczno-architektonicznych na zagospodarowanie przestrzeni publicznych.