O tym, jak urządzić Plac Wałowy, Rynek Oruński, plac nadwodny i tereny przy ul. Biskupiej, wkrótce zadecydują mieszkańcy. W listopadzie na czterech obszarach rewitalizacji odbędzie się cykl konsultacji. Ich celem będzie wypracowanie wytycznych do konkursów urbanistyczno-architektonicznych, które poprzedzą zagospodarowanie wybranych, istotnych dla mieszkańców, miejsc.

Szanse na powodzenie projektów rewitalizacji wzrastają, jeśli są one realizowane w porozumieniu i przy zaangażowaniu lokalnych społeczności. Mieszkańcy na każdym etapie realizacji projektów są więc zapraszani do współpracy. Tak było podczas opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji w Gdańsku, tak jest także obecnie, gdy coraz bliżej do rozpoczęcia prac. W najbliższym czasie mieszkańcy będą mogli zadecydować, jak zostaną zagospodarowane szczególnie istotne dla nich przestrzenie. W listopadzie odbędą się konsultacje, których celem będzie wypracowanie wytycznych do konkursów urbanistyczno-architektonicznych. Mieszkańcy poprzez udział w warsztatach ustalą, jakie ma być przeznaczenie i w jaki sposób powinno zostać urządzone dane miejsce. Będą dyskutować i wybierać konkretne rozwiązania. Dzięki konsultacjom możliwe więc będzie dostosowanie zagospodarowania przestrzeni publicznych do potrzeb osób, które będą z nich najczęściej korzystać.

Mieszkańcy projektantami
Na każdym obszarze rewitalizacji wytypowano jedną, najbardziej istotną dla lokalnej społeczności przestrzeń, która zostanie zagospodarowana w sposób najbardziej odpowiadający potrzebom mieszkańców. I tak w obrębie Placu Wałowego wstępnie przewidziano przebudowę dróg i ciągów pieszych, stworzenie miejsc parkingowych, przebudowę infrastruktury podziemnej, montaż małej architektury, odtworzenie fontanny, modernizację placu zabaw oraz montaż elementów umożliwiających organizację wystaw plenerowych. Na Biskupiej Górce konkurs urbanistyczno-architektoniczny będzie dotyczyć przestrzeni publicznej przy ul. Biskupiej – sąsiadującej z terenem należącym do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Prace mają polegać na doprowadzeniu tego obszaru do stanu, w którym będzie on mógł być wykorzystywany jako teren rekreacyjny. W związku z tym planuje się zbudować aleje spacerowe, zamontować elementy małej architektury, dokonać niezbędnych nasadzeń. Na Oruni mieszkańcy zastanowią się, w jaki sposób urządzić Rynek Oruński. W tym przypadku wstępnie ustalono, że niezbędna jest przebudowa nawierzchni i układu dróg oraz ciągów pieszych, konieczne jest odnowienie zieleni i montaż elementów małej architektury. Reorganizacji wymagają miejsca postojowe przy ul. Gościnnej i Trakcie Św. Wojciecha. W Nowym Porcie konkurs będzie dotyczyć placu nadwodnego. Wstępnie przewiduje się podział tego obszaru na dwie strefy: wschodnia miałaby zostać zagospodarowana w sposób umożliwiający piknikowanie i uprawianie gier zespołowych. Części centralna i zachodnia zostałyby natomiast tak przebudowane, aby powstał utwardzony plac z elementami małej architektury oraz parking. Te wstępne założenia zostały opracowane na etapie sporządzania studium „Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Etap 1 – obszary rewitalizacji” i zawarte w  Gminnym Programie Rewitalizacji. Dają pewien ogląd sytuacji, decydujący głos będzie jednak należeć do mieszkańców.

Od spaceru do koncepcji
Podczas pierwszego spotkania zaplanowanego w ramach konsultacji – spaceru – zostanie przedstawiony zakres działań przewidzianych w Gminnym Programie Rewitalizacji oraz będą omówione pozostałe uwarunkowania dotyczące każdego terenu. Podczas warsztatów mieszkańcy wypracują wspólną wizję przeznaczenia oraz sposobu urządzenia poszczególnych przestrzeni. W trakcie warsztatów zostanie określona osobna koncepcja funkcjonalna dla każdego miejsca. Uczestnicy, pod okiem architekta i z użyciem makiety 3D, będą planować zagospodarowanie terenu. Rezultaty swojej pracy obejrzą podczas ostatniego spotkania na wizualizacjach. Efektem konsultacji będą wytyczne do konkursów urbanistyczno-architektonicznych.

Cztery wymienione wyżej przestrzenie publiczne zostały wskazane jako priorytetowe w studium „Gdańskie Przestrzenie Lokalne. Etap 1 – obszary rewitalizacji” i następnie w Gminnym Programie Rewitalizacji. Ich zagospodarowanie zostanie zrealizowane w ramach projektów rewitalizacji dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Pomysły można już zgłaszać
Zanim rozpoczną się warsztaty oraz w ich trakcie, można pobrać jedną z poniżej zamieszczonych ankiet (odpowiednią dla danego obszaru rewitalizacji) i następnie wypełnioną przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wydrukowaną dostarczyć do jednej ze skrzynek. W ankiecie można przedstawić własne uwagi nt. zagospodarowania przestrzeni publicznych na obszarach rewitalizacji. 

Lokalizacje skrzynek

 • Orunia:
  - Dom Sąsiedzki Gościnna Przystań, ul. Gościnna 14,
  - kawiarnia Kuźnia, ul. Gościnna 10.
 • Dolne Miasto z Placem Wałowym i Starym Przedmieściem:
  - Inkubator Sąsiedzkiej Energii, ul. Reduta Wyskok 2,
  - sklep ABC, ul. Dolna Brama 5.
 •   Biskupia Górka i Stary Chełm:
  - siedziba Stowarzyszeń Waga i Biskupia Górka, ul. Biskupia 4,
 • Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście:
  - Łaźnia II, ul. Strajku Dokerów 5,
  - restauracja Perła Bałtyku, ul. Oliwska 65.

W listopadowych konsultacjach mogą wziąć udział osoby w każdym wieku – od dzieci po seniorów. Udział w nich nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Terminy:

Orunia – Gościnna Przystań, siedziba Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14;

- 7 listopada, godz. 16-18 – spacer,
- 11 listopada, godz. 15-18 – warsztaty,
- 16 listopada, godz. 16-18 – prezentacja wyników warsztatów.

 Dolne Miasto z Placem Wałowym i Starym Przedmieściem – Urząd Marszałkowski (Sala Herbowa), ul. Okopowa 21/27;

- 7 listopada, godz. 17-19 – spacer,
- 11 listopada, godz. 15-18 – warsztaty,
- 16 listopada, godz. 18-20 - prezentacja wyników warsztatów.

 Biskupia Górka i Stary Chełm, siedziba Stowarzyszeń Waga i Biskupia Górka, ul. Biskupia 4;

- 8 listopada, godz. 16-18 – spacer,
- 11 listopada, godz. 10-13 – warsztaty,
- 15 listopada, godz. 16-18 - prezentacja wyników warsztatów.

Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, CSW Łaźnia II, ul. Strajku Dokerów 5;

- 8 listopada, godz. 16-18 – spacer,
- 11 listopada, godz. 10-13 – warsztaty,
- 15 listopada, godz. 16-18 - prezentacja wyników warsztatów.