Biskupia Górka i Stary Chełm, Dolne Miasto i Stare Przedmieście z Placem Wałowym, Orunia, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście. Te części Gdańska zostały objęte projektami rewitalizacji. Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza mieszkańców na spotkania informacyjne, które regularnie odbywają się na wszystkich wymienionych obszarach.

W latach 2018-2022 w Gdańsku będą realizowane projekty rewitalizacji o wartości ponad 120 mln zł, z czego ponad 76 mln wyniesie dofinansowanie unijne. W ramach projektów zostaną wyremontowane drogi, chodniki, infrastruktura podziemna, elewacje kamienic oraz ich części wspólne. Remonty obejmą w sumie około 120 budynków wspólnot mieszkaniowych oraz 52 budynki komunalne. Zostaną zagospodarowane tereny zielone – skwery, parki, zieleńce, powstaną nowe place zabaw. W projekty zostanie włączonych w sumie ponad 120 wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także 7 organizacji pozarządowych. Najważniejsza sfera procesu rewitalizacji dotyczy bowiem kwestii społecznych, czyli działań ukierunkowanych na aktywizację mieszkańców. Aby sprostać potrzebom związanym z integracją lokalnych społeczności, będą prowadzone różnorodne działania społeczne, a lokale przeznaczone na działalność organizacji pozarządowych przejdą modernizację: 8 zostanie wyremontowanych, 1 wybudowany.

Biuro Rozwoju Gdańska dla każdego obszaru rewitalizacji opracowało specjalną mapę. Na mapach zaznaczono miejsca objęte projektami. W miarę postępu prac mapy będą sukcesywnie uzupełniane, co ułatwi mieszkańcom śledzenie procesu rewitalizacji.

Pytania i prośby o interwencję
Przez cały okres realizacji projektów na każdym obszarze odbywają się dyżury przedstawicieli Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska. O co pytają mieszkańcy, którzy przychodzą na spotkania informacyjne? Przede wszystkim chcą poznać szczegółowy zakres prac zaplanowanych w ich dzielnicy – na przykład dowiedzieć się, w jaki sposób zostanie zagospodarowane konkretne podwórko, czy na terenie leśnym będzie wykonana ścieżka, czy zostaną odbudowane pobliskie schody lub w jaki sposób zostaną zaprojektowane chodniki i ulice. Wiele kamienic wymaga remontów. Mieszkańcy budynków, które nie znalazły się na liście obiektów objętych projektami rewitalizacji, dopytują o możliwość ich włączenia do projektu. – Na jednym ze spotkań ze strony mieszkańców padł postulat, aby przy okazji planowania prac budowlanych wspólnoty razem ustaliły kolorystkę remontowanych elewacji. To jeden z pomysłów, który warto zrealizować na wszystkich obszarach rewitalizacji – mówi Aleksandra Przyk, koordynatorka projektu rewitalizacji Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście. Pojawia się też wiele kwestii interwencyjnych. – Mieszkańcy informują nas o nielegalnych lokatorach czy o przypadkach wandalizmu we  wnętrzach zabytkowych kamienic. Proszą o pomoc w zgłaszaniu konkretnych spraw do odpowiednich służb, pytają o możliwość podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej oraz zgłaszają wnioski do przyszłego zagospodarowania ich ulic. Często mówią o złym stanie technicznym lokali, w których mieszkają. Chcieliby ich zamiany. Przychodzą do nas również osoby zainteresowane zakupem mieszkań na Dolnym Mieście – mówi Agnieszka Sulewska, koordynatorka projektu rewitalizacji Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia z Placem Wałowym. Mieszkańcy poruszają więc także kwestie, które nie są bezpośrednio związane z rewitalizacją. Przedstawiciele Biura Rozwoju Gdańska udzielają informacji, indywidualnie rozpatrują poszczególne problemy, wypracowują sposoby ich rozwiązania, a gdy zachodzi taka potrzeba – kierują mieszkańców do odpowiednich służb. Podczas dyżurów Zespołu Rewitalizacji BRG pojawiają się nie tylko mieszkańcy obszarów rewitalizacji i sąsiednich dzielnic. Przychodzą też studenci, którzy piszą prace dyplomowe na temat rewitalizacji, czy organizatorzy imprez kulturalnych, które odbywają się na tych terenach.

Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza mieszkańców na dyżury informacyjne, które co miesiąc odbywają się na każdym obszarze rewitalizacji. 

Harmonogram spotkań informacyjnych:

  • pierwsza środa miesiąca – Dolne Miasto i Stare Przedmieście z Placem Wałowym – ul. Reduta Wyskok 2 (Inkubator Sąsiedzkiej Energii), godz. 16:00-18:00,
  • druga środa miesiąca – Biskupia Górka i Stary Chełm – ul. Biskupia 4 (Dom Sąsiedzki/Stowarzyszenie Waga) – godz. 16:00-18:00,
  • trzecia środa miesiąca – Orunia – ul. Gościnna 14 (Gościnna Przystań), godz. 17:00-19:00.
  • ostatnia środa miesiąca – Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście – ul. Strajku Dokerów 5 (CSW Łaźnia 2) – godz. 16:00-18:00.