29 lipca rozpoczyna się nabór do Komitetu Rewitalizacji. Mieszkańcy, którzy chcą aktywnie włączyć się w działania związane z rewitalizacją, mogą zgłaszać swoje kandydatury do 18 sierpnia. Pierwsze posiedzenie Komitetu zaplanowano na wrzesień.

- W najbliższych latach czeka nas realizacja projektów rewitalizacji, których wartość w sumie wyniesie blisko 120 mln zł, z czego 76 mln zł będzie stanowić dofinansowanie unijne. Przed nami zatem duże zmiany i wiele pracy. Komitet został powołany po to, aby mieszkańcy mogli opiniować wszystkie działania związane z rewitalizacją. To bardzo ważne, aby włączyli się w ten proces. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naborze do Komitetu Rewitalizacji – mówi Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.

Mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe
Rada Miasta Gdańska 29 czerwca br. przegłosowała uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Zgodnie z przyjętą uchwałą, w skład Komitetu powinno wejść co najmniej: czterech mieszkańców (co najmniej po jednym z każdego obszaru rewitalizacji), dwóch przedstawicieli właścicieli, użytkowników lub zarządców nieruchomości z obszarów rewitalizacji (np. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych), dwóch przedstawicieli podmiotów prowadzących na terenie Gdańska działalność gospodarczą oraz czterech przedstawicieli organizacji prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność społeczną. Członkami Komitetu będą też przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Biura Rozwoju Gdańska, Rady Miasta Gdańska oraz każdej z rad dzielnic działających na obszarze rewitalizacji. Liczba członków Komitetu nie może przekroczyć 25 osób. Posiedzenia Komitetu będą odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał, a jego stanowisko będzie wyrażane w formie opinii przyjmowanych w drodze głosowania. Obsługę organizacyjną Komitetu zapewni Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska.

Rekrutacja do 18 sierpnia
Pierwsza rekrutacja do Komitetu potrwa od 29 lipca do 18 sierpnia. Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy wypełnić formularz i dołączyć do niego listę poparcia podpisaną przez odpowiednią liczbę osób. Szczegółowe warunki udziału w otwartym naborze są opisane w Regulaminie określającym zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji będącym załącznikiem do Uchwały nr XLI/1131/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2017 roku.

Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach oraz formularze do pobrania dostępne są tutaj.