W najbliższych latach (2018-2023) w Gdańsku zostaną zrealizowane projekty rewitalizacyjne o wartości ponad 120 mln zł, z czego ponad 76 mln wyniesie dofinansowanie unijne. Projekty otrzymają dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Zakres i postępy prac będzie można śledzić na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska -  już teraz dostępne są podstawowe kierunki zmian na mapach w modelu 3D.

30 czerwca Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz podpisali umowy o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych. Uroczystość podpisania umów odbyła się na Placu Wałowym. Miejsce wydarzenia zostało wybrane nieprzypadkowo, Plac Wałowy należy bowiem do obszarów, które niebawem zostaną objęte działaniami rewitalizacyjnymi. Na liście projektów, które otrzymają dofinansowanie ze środków unijnych, znalazły się projekty rewitalizacji dla Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia, Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście, Biskupiej Górki i Starego Chełmu oraz Oruni.

- Dofinansowanie unijne pomoże nam zrewitalizować kolejne cztery obszary naszego miasta – podkreśla prezydent Paweł Adamowicz. – Jednak sukces zaplanowanych działań w dużej mierze będzie zależeć od zaangażowania lokalnych społeczności. W projekty zostanie włączonych w sumie ponad 120 wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz 7 organizacji pozarządowych, a mieszkańcy obszarów rewitalizowanych wezmą udział w różnego rodzaju zajęciach aktywizacyjnych.

Nowe place zabaw, chodniki, infrastruktura, elewacje
Rewitalizacja to także remonty i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w najbliższym czasie obszary rewitalizacji czekają zatem duże zmiany. W ramach dofinansowanych projektów zostaną wykonane modernizacje lokali przeznaczonych na działalność organizacji pozarządowych: 8 lokali zostanie wyremontowanych, a 1 wybudowany. Będą też remontowane drogi, chodniki, infrastruktura podziemna oraz części wspólne kamienic. Remonty obejmą blisko 120 budynków wspólnot mieszkaniowych oraz 52 budynki komunalne. Zostaną też zagospodarowane tereny zielone – skwery, parki, zieleńce, powstaną nowe place zabaw.

Mapy działań uzupełniane na bieżąco
Biuro Rozwoju Gdańska dla każdego z czterech obszarów rewitalizacji opracowało specjalną mapę. Obecnie na każdej z nich zostały zaznaczone miejsca objęte projektami. W miarę postępu prac mapy będą sukcesywnie uzupełniane o informacje dotyczące kolejnych działań. Będą pełnić funkcję informacyjną dla wszystkich zainteresowanych procesem rewitalizacji prowadzonym na czterech obszarach. Regularnie uzupełniane dane pozwolą mieszkańcom na bieżące śledzenie procesu, który rozpoczął się z dniem podpisania umów. Zapraszamy do zapoznania się z lokalizacjami konkretnych działań.