Znamy już wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego. Kolejnym krokiem ku realizacji inwestycji będzie przygotowanie dokumentacji technicznej, na podstawie której ruszy przebudowa.

Rynek Oruński, z racji swej lokalizacji, a także otoczenia zabytkowymi budynkami, to wyjątkowa przestrzeń. Gdy Orunia nie leżała jeszcze w granicach Gdańska, funkcjonujący w rejonie ulicy Gościnnej rynek był miejscem, w którym skupiało się życie lokalnej społeczności i działały najważniejsze instytucje. Mieszkańcy dostrzegają potencjał tego miejsca i liczą na przywrócenie mu dawnej świetności. W listopadzie 2017 r. wzięli udział w zorganizowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska konsultacjach, podczas których wraz z architektami zastanawiali się nad możliwymi do wprowadzenia zmianami na rynku. Wypracowane wówczas postulaty posłużyły jako jedne z konkursowych wytycznych.

W konkursie wzięło udział pięć prac. Pierwszą nagrodę (14 tys. zł) otrzymała koncepcja autorstwa biura projektowego Studiomania. Jury postanowiło wyróżnić także dwie inne prace: drugą nagrodę (12 tys. zł) otrzymał zespół w składzie: Kaja Chrosczilewska i Martina Troilo, a trzecią (4 tys. zł) – Tomasz Japa, Ewa Potapow, Mateusz Sylwestrzak i Zofia Zuchowicz.

Jury wysoko oceniło zwycięską koncepcję za wyraźną wizję, w oparciu o którą praca powstała. Uznano, że dobrana, jednolita kolorystyka nawierzchni placu pozwoli na stworzenie spójnej przestrzeni z dominantą w postaci zabytkowego kościoła i podkreśli historyczny charakter tego miejsca. W efekcie przestrzeń zyska klimat małego placu rynkowego na przedmieściu, na którym łatwo będzie można zmienić aranżację i dostosować ją do bieżących potrzeb. Zdaniem jury, interesujące rozwiązanie polega na zlokalizowaniu stoisk handlowych wzdłuż chodnika prowadzącego do stacji SKM. Aprobatę jury zyskały także rozwiązania zaproponowane dla dwóch zielonych skwerów. Zostały one zaprojektowane w odrębny sposób, wynikający z ich historii. Dla skweru im. Danuty Siedzikówny „Inki” inspiracją związaną z życiem Oruni był krajobraz Żuław, a dla tzw. skweru przy torach – dawny cmentarz.   

Jury przedstawiło kilka zaleceń pokonkursowych. Wśród nich znalazły się m.in.: dopracowanie systemu odwodnienia placu, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej i chłonnej na skwerze „Inki”, przedstawienie w czytelny sposób organizacji ruchu kołowego na rynku, przeanalizowanie możliwości wykonania przejścia pieszego przez Trakt św. Wojciecha czy poszerzenie ukośnych przejść przez park przy torach. Autor zwycięskiej koncepcji zostanie zaproszony do negocjacji dotyczących opracowania dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji.

Od 17 do 28 czerwca wszystkie konkursowe prace będą prezentowane w Biurze Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro). Z wizjami projektantów można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Mieszkańców i wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na wystawę. Plansze prezentujące wszystkie koncepcje, które wzięły udział w konkursie, są też zamieszczone pod tekstem. 

Od 1 do 12 lipca trzy nagrodzone prace będą prezentowane w Domu Sąsiedzkim "Gościnna Przystań" (ul. Gościnna 14). 

Informacje nt. konkursu oraz wyniki z uzasadnieniem wyboru prac są dostępne na stronie: https://bip.gdansk.pl/zamowienia-publiczne/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-w-ramach-projektu-rewitalizacja-oruni-w-gdansku,a,136762