Wielka radość, satysfakcja i duma – to czują wszyscy odpowiedzialni za realizację trwającego nadal projektu Rewitalizacja Oruni w Gdańsku. Został on właśnie nagrodzony Pomorskim Sztormem 2021.

Plebiscyt Pomorskie Sztormy narodził się w 2005 roku. Organizowany jest przez Gazetę Wyborczą i Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Nagrodzeni i nominowani to osoby, instytucje lub inicjatywy, które mają pozytywny wpływ na Pomorze i promują je w świecie. Rewitalizacja Oruni w Gdańsku zyskała nominację w kategorii Sztorm Europejski – Infrastruktura. Ten projekt zdobył najwięcej głosów. Statuetkę 29 marca, podczas uroczystej gali, odebrał zastępca Prezydenta Gdańska Piotr Grzelak.

Za wszystko, co pozytywnego w ostatnich latach dzieje się na Oruni, doceniono Miasto Gdańsk. Trwający nadal w tej dzielnicy proces rewitalizacji koordynuje Biuro Rozwoju Gdańska. W jego realizację zaangażowanych jest wiele osób i instytucji, które dziś bardziej niż kiedykolwiek mogą czuć, że to, co robią dla Oruni ma sens i jest doceniane przez rzesze mieszkańców. A są to m.in. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskie Nieruchomości, Rada Dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, wspólnoty mieszkaniowe i organizacje pozarządowe. To nagroda dla nich wszystkich.

O tym, co zmieniło się na Oruni dzięki rewitalizacji oraz dlaczego projekt ten został nominowany do tej prestiżowej nagrody pisaliśmy w tekście Idą sztormy!

Warto wspomnieć, że to nie pierwsza statuetka Pomorskiego Sztormu dla projektu rewitalizacji w Gdańsku. Pięć lat temu, w kategorii Infrastruktura, nagrodzono realizowaną przez gminę miasta Gdańska Rewitalizację Dolnego Miasta i placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku. Nagrodę odebrał wówczas prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Rewitalizacja Oruni realizowana jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Nie byłaby ona możliwa bez wsparcia finansowego Unii Europejskiej. Także dzięki temu proces zmian w tej dzielnicy trwa nadal; przy ulicy Dworcowej 11 właśnie powstaje nowoczesny dom sąsiedzki, przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do rozpoczęcia modernizacji Rynku Oruńskiego. Pomorski Sztorm na pewno nie pozwoli spocząć na laurach, a jedynie doda skrzydeł tym, którzy każdego dnia zmieniają Orunię na lepsze.