Do wyremontowanego lokalu w Nowym Porcie wprowadzili się podopieczni Stowarzyszenia 180 Stopni. Od 12 czerwca funkcjonuje tutaj Youth Point – miejsce stworzone specjalnie dla młodzieży.

Lokal przy ul. Na Zaspę 53, należący do gdańskich zasobów komunalnych, został wyremontowany w ramach projektu rewitalizacji Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście. – To drugi lokal, po Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin na Dolnym Mieście, który uruchomiliśmy w ramach obecnie realizowanych projektów rewitalizacji. Po etapie związanym z przygotowaniem inwestycji projekty wchodzą w fazę bardziej widocznych zmian, z czego bardzo się cieszymy. Wkrótce powinna ruszyć przebudowa kolejnego lokalu przeznaczonego na działania społeczne w Nowym Porcie, przy ul. Floriańskiej – mówi Ewa Pielak, zastępca dyrektora BRG, kierownik Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego.

W Youth Poincie, na stosunkowo niedużej powierzchni udało się wygospodarować kilka pomieszczeń: salę szkoleniową, gabinet terapeutyczny i pomieszczenie rekreacyjne. To ostatnie zostało wyposażone w kabinę nagraniową, w której młodzi będą mogli utrwalać swoją muzyczną twórczość. Z kolei sala szkoleniowa została zaaranżowana w taki sposób, aby mogły się w niej odbywać nie tylko różnego rodzaju spotkania, warsztaty i projekcje filmowe, ale także zajęcia taneczne.

- Youth Point to miejsce wykreowane przez młodych i dla młodych. Stowarzyszenie 180 Stopni stanowi jedynie niejako pomost pomiędzy młodzieżą a Miastem. To młodzież, we współpracy z architektem, zaprojektowała wnętrza, wybrała meble. Będzie też miała stały wpływ na to, co się będzie w Youth Poincie działo, na harmonogram zajęć – mówi Iwona Woźniewska, terapeutka i współzałożycielka Stowarzyszenia 180 Stopni. 

Youth Point, czyli podwórkowa placówka wsparcia dziennego, ma być przestrzenią, w której młodzież z Nowego Portu będzie rozwijać swoje pasje i zainteresowania, mając przy tym możliwość korzystania ze wsparcia psychologicznego i terapeutycznego. Placówka będzie realizowała sześć ścieżek specjalistycznych: socjoterapia i psychoterapia uzależnień, animacja społeczności lokalnej, animacja nieformalnych grup młodzieżowych, reintegracja rodzin, profilaktyka pozytywna, edukacja pozaformalna. Stowarzyszenie 180 Stopni działa w Nowym Porcie już od kilku lat. Tworzą je doświadczeni terapeuci, animatorzy, instruktorzy. Wspólnie z dziećmi i młodzieżą realizują rozmaite projekty („Zrozumieć Młody Port”, „Nasza bajka”, „Młodzi odnowa”, „Młoda EPka”). Stowarzyszenie jest odpowiedzialne także za działania na jednym z podwórek w Nowym Porcie („Akcja rewitalizacja”). Podejmuje też inne inicjatywy – np. organizuje pchli targ. 

Remont lokalu został wykonany w ramach projektu rewitalizacji Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście, którego budżet wynosi ponad 31 mln zł. W tym około 19 mln to dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Pozostałą część pokrywa Miasto Gdańsk. Remont w imieniu Gminy Miasta Gdańska został przeprowadzony przez Gdańskie Nieruchomości. Koordynatorem projektu rewitalizacji jest Biuro Rozwoju Gdańska.

Dni otwarte

Stowarzyszenie 180 Stopni serdecznie zaprasza na dni otwarte. Od 17 do 21 czerwca w godz. 13-19 można odwiedzić Youth Point  (ul. Na Zaspę 53), obejrzeć wyremontowany lokal i dowiedzieć się więcej na temat jego działalności.