W Nowym Porcie, w lokalu przy ul. Na Zaspę 53, wkrótce powstanie Youth Point. Miejsce, w którym młodzież wspólnie z animatorami ze Stowarzyszenia 180 Stopni będzie twórczo i aktywnie spędzać czas. Najpierw jednak lokal zostanie wyremontowany.

Umowa pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a wykonawcą robót budowlanych została już podpisana, prace rozpoczną się w najbliższych dniach. Lokal przy ul. Na Zaspę 53 należy do gdańskich zasobów komunalnych. Powstanie w nim Youth Point – podwórkowa placówka wsparcia dziennego prowadzona przez Stowarzyszenie 180 Stopni. Stowarzyszenie działa w Nowym Porcie od kilku lat. Realizuje projekty skierowane do dzieci i młodzieży („Zrozumieć Młody Port”, „Nasza bajka”, „Młodzi odnowa”, „Młoda EPka”), ale nie tylko. Jest odpowiedzialne także za działania animacyjne zmierzające do zagospodarowania jednego z podwórek w Nowym Porcie („Akcja rewitalizacja”), podejmuje też inne inicjatywy – np. organizuje pchli targ. 

Youth Point ma być przestrzenią, w której młodzież z Nowego Portu będzie mogła rozwijać swoje zainteresowania, mając przy tym możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego i terapeutycznego. W Youth Poincie będą organizowane m.in. zajęcia edukacyjne, socjoterapeutyczne i profilaktyczne, będzie oferowana terapia pedagogiczna, konsultacje i poradnictwo. Podopieczni Youth Pointu, a także ich opiekunowie, będą mogli korzystać z indywidualnych konsultacji. Działania skierowane do młodzieży będą prowadzone m.in. metodą pracy podwórkowej. Ponadto będzie promowany wolontariat, zaangażowanie w działania na rzecz grupy rówieśniczej i społeczności lokalnej. 

W wyniku przebudowy lokalu, na stosunkowo niedużej powierzchni powstanie kilka pomieszczeń: sala szkoleniowa, pomieszczenie socjalne, sala konsultacji, pomieszczenie rekreacyjne i łazienka. Sala szkoleniowa zostanie tak zaaranżowana, aby mogły w niej odbywać się m.in. warsztaty, spotkania integracyjne, projekcje filmowe, a nawet zajęcia taneczne. Sala konsultacji będzie przeznaczona na spotkania indywidualne, mediacje rodzinne czy interwencje terapeutyczne. Pomieszczenie rekreacyjne zostanie wyposażone m.in. w kabinę nagraniową. Natomiast pomieszczenie socjalne będzie pełnić nie tylko funkcję zaplecza, ale także miejsca warsztatów kulinarnych. Cały lokal przy ul. Na Zaspę 53 zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

 

Remont lokalu przy ul. Na Zaspę 53 (wartość podpisanej umowy to ponad 226 tys. zł) jest realizowany w ramach projektu rewitalizacji Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście. Łączny koszt działań zaplanowanych na tym obszarze wynosi ponad 22 mln zł, w tym około 19 mln to dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Inwestycję w imieniu Gminy Miasta Gdańska prowadzą Gdańskie Nieruchomości, a cały projekt rewitalizacji jest koordynowany przez Biuro Rozwoju Gdańska.