W Nowym Porcie, przy ul. Na Zaspę 6, powstała Zielona Laguna. To wspólny projekt mieszkańców oraz Stowarzyszeń: 180 Stopni i Inicjatywa Miasto. Jego realizacja została sfinansowana ze środków Gminy Miasta Gdańska.

Prace nad realizacją projektu zatytułowanego „Wspólna przestrzeń” rozpoczęły się blisko pół roku temu, w maju. Inicjatorzy przedsięwzięcia wspólnie z mieszkańcami wytypowali skwer przy ulicy Na Zaspę 6 – zlokalizowany między kamienicą a terenem zajmowanym przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Zapomniany, porośnięty chaszczami, z prowadzącą przez środek ścieżką, z której codziennie korzysta wiele osób, nie tylko mieszkających w najbliższym sąsiedztwie. Najpierw zorganizowano piknik, który miał zainteresować lokalną społeczność tym miejscem. – Ta część Nowego Portu jest niedoinwestowana. Mieszkańców ubywa. Naszym zamiarem było ożywienie tego miejsca. Zamierzaliśmy atrakcyjnie je zagospodarować, jednocześnie zachowując jego dzikość. Chcieliśmy wpuścić tu trochę więcej światła. Wycięliśmy więc część krzewów, ale nie ruszaliśmy drzew – mówi Katarzyna Werner, koordynatorka projektu ze Stowarzyszenia 180 Stopni. Ustalenia, jak zagospodarować nową „wspólną przestrzeń”, powstawały na wielu spotkaniach warsztatowych.

Akcja integracja

Podczas realizacji projektu kluczowe było zaangażowanie mieszkańców Nowego Portu, a celem – ich integracja. Praca przy zagospodarowaniu terenu stanowiła środek do osiągnięcia tego celu. Mieszkańcy brali udział we wszystkich działaniach – począwszy od wyboru miejsca, a na realizacji zadania skończywszy. Do prac włączyło się trzecie stowarzyszenie – Dom na skraju, które udostępniało swój lokal na spotkania organizacyjne. Tego rodzaju spotkania odbywały się także w domach prywatnych, co najmniej raz w miesiącu. Miłośnicy Zielonej Laguny, jak siebie nazywają, mogli porównać swoje doświadczenia z liderami przemian podwórkowych na olsztyńskim Zatorzu i gdańskiej Oruni. Nad całością projektu zagospodarowania terenu, jego spójnością estetyczną czuwał architekt.

Wydmy na podwórku

Finał projektu miał miejsce 30 września br. Zebrała się wówczas kilkudziesięcioosobowa grupa mieszkańców w różnym wieku – od uczniów szkoły podstawowej po seniorów. W ciągu kilku godzin na skwerku przed kamienicą powstała Zielona Laguna. Przyjemny zakątek, który, zgodnie z zamierzeniem pomysłodawców, ma kojarzyć się z plażą, wydmami, morzem. Zbudowano drewniany podest (podobne często są stawiane na wydmach), wysypano piasek, zasadzono trawy ozdobne. Początkowo w planach był również montaż nagłośnienia i oświetlenia. Z tych założeń jednak zrezygnowano na rzecz kolejnej ławki. Miała też pojawić się stara łódź rybacka, ale nie udało się pozyskać odpowiedniego egzemplarza. Pojawiły się za to konary drzew, pochodzące z terenów dotkniętych sierpniową nawałnicą. Pomiędzy drzewami zawisł kod flagowy.

Kolejna Wrześniówka już za rok

Podczas tworzenia Zielonej Laguny niemało było pracy, ale nie brakowało też dobrej zabawy. Prace zwieńczyło przecięcie zielonej wstęgi. Obecnie Zielona Laguna jest już otwarta, ale czeka jeszcze na ławki. Wrześniowe spotkanie tak bardzo wszystkim się spodobało, że w planach jest organizowanie corocznej Wrześniówki – pikniku na terenie Zielonej Laguny. Zielona Laguna ma być dostępna dla wszystkich, nie tylko dla osób najbliżej mieszkających. Nie będzie więc ogrodzona. Nad utrzymaniem zasadzonej roślinności będą czuwać okoliczni mieszkańcy.

Środki na realizację projektu „Wspólna Przestrzeń” zostały przyznane przez Gminę Miasta Gdańska w ramach konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rewitalizacji dzielnic objętych Programem Rewitalizacji określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”. Konkurs co roku organizuje Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego BRG.