Biuro Rozwoju Gdańska 21 czerwca od godz. 16 zaprasza na stoisko informacyjne, które będzie działało w Zespole Szkół Morskich przy ul. Wyzwolenia 8 w Nowym Porcie.   

Tego dnia odbędzie się spotkanie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami Nowego Portu. Na godzinę przed wydarzeniem zostaną ustawione punkty informacyjne jednostek miejskich, w tym także Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska.

Środki unijne dla Nowego Portu
To dobra okazja, aby porozmawiać o zmianach, jakie czekają dzielnicę w niedalekiej przyszłości. Będzie można poznać ustalenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście. Przygotowania do ich realizacji znajdują się na zaawansowanym etapie, do końca czerwca br. ma bowiem zostać podpisana umowa o dofinansowanie projektów ze środków unijnych. Planowana wartość projektu rewitalizacji Nowego Portu wynosi około 23 mln zł. Większą część tej kwoty – około 19 mln zł – mają stanowić środki z Unii Europejskiej. Na co zostaną przeznaczone te pieniądze? – Planujemy wykonanie prac remontowych wybranych kamienic; odnowienie elewacji oraz izolację fundamentów. Zamierzamy wyremontować ulice: Wilków Morskich, Góreckiego i Strajku Dokerów.  W ramach projektu zostanie też na nowo urządzona część podwórek – mówi Ewa Pielak, Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska. – Zamierzamy również zagospodarować Szaniec Zachodni, rozpoczęcie prac jest jednak uzależnione od wcześniejszego oczyszczenia tego terenu – dodaje Ewa Pielak. Generalny remont obejmie też plac przed byłą przystanią promową. Plac Nadwodny został wskazany przez mieszkańców Nowego Portu jako istotna przestrzeń publiczna. Inwestycja wpisuje się w założenia projektu Gdańskie Przestrzenie Lokalne, w którym określono istotny dla lokalnej społeczności system przestrzeni publicznych.

Aktywizacja i integracja
Ponadto w ramach projektu rewitalizacji Nowego Portu zostanie przeprowadzonych szereg działań z zakresu aktywizacji i integracji społecznej. W ramach Centrum Wsparcia Rodzin powstanie punkt dla rodziców; będą prowadzone zajęcia m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, pielęgnacji niemowlęcia i rozwoju dziecka oraz zajęcia terapeutyczne dla rodziców po urodzeniu dziecka. Powstanie też punkt wsparcia dla młodzieży typu podwórkowego. W jego ramach będą prowadzone zajęcia edukacyjne, rozwijające zainteresowania, młodzież będzie też mogła skorzystać z porad indywidualnych.

Więcej informacji na temat rewitalizacji Nowego Portu będzie można uzyskać już w najbliższą środę.

Miejsce: Zespół Szkół Morskich, ul. Wyzwolenia 8, Nowy Port

Termin: 21 czerwca, godz. 16:00-17:00