Nowy Port zyskał nową przestrzeń na działania społeczne. Klub Aktywnego Mieszkańca to miejsce, gdzie prowadzone będą m.in. zajęcia wychowawcze, socjoterapia, punkt konsultacyjny, grupy wsparcia czy konsultacje dla rodziców.

To druga placówka otwarta w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście", związanego z adaptacją placówek na działania społeczne. Pierwszym zmodernizowanym lokalem był bowiem lokal przy ul. Na Zaspę 53, gdzie swoją działalność w drugim kwartale 2019 roku rozpoczął Youth Point, nadzorowany przez Stowarzyszenie 180 Stopni.

- Śledząc dyskusję publiczną na temat rewitalizacji bardzo często uwagę przykuwają inwestycje, elementy infrastrukturalne. Mówiąc o rewitalizacji Nowego Portu dopytujemy na jakim etapie jest remont Strajku Dokerów, czy Góreckiego albo które kamienice będą miały nowe elewacje. Tymczasem, szczególnie w ostatnim czasie doświadczeni obrazami z lockdownu, uświadamiamy sobie, że puste ulice czy puste mury, bez aktywności ludzkiej nie tworzą miasta. W centrum rewitalizacji jest człowiek i jego aktywność, dlatego szczególnie cieszy otwarcie Klubu Aktywnego Mieszkańca – mówił Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

Fundacja Społecznie Bezpieczni, która w lokalu prowadzić będzie Klub Aktywnego Mieszkańca w ramach Centrum Wsparcia Rodzin, jest partnerem społecznym w projekcie rewitalizacji Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście. Swoje działania rozpoczęła już w styczniu 2019 roku w działającej części budynku na Floriańskiej 3. Od października kontynuowane będą w nowopowstałym lokalu.

- Klub Aktywnego Mieszkańca otrzymał dziś nową przestrzeń do działań. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów remontu, dzięki czemu nasze działania skierowane do mieszkańców Nowego Portu, będą realizowane w nowej, przyjaznej dla wszystkich przestrzeni. Tuż po otwarciu zaprosimy mieszkańców do udziału w zajęciach, które przygotowaliśmy. Rozpoczniemy kolejny cykl zajęć psychologiczno-pedagogicznych. Będzie również coś specjalnego dla najmłodszych. Liczymy, że na wiosnę udostępnimy nasz mały ogród do zajęć na świeżym powietrzu – mówił Dominik Kwiatkowski, prezes Fundacji Społecznie Bezpieczni.

Indywidualne podejście
Każda osoba, biorąca udział w zajęciach, może liczyć na indywidualne i wszechstronne podejście. Przed przystąpieniem do programu poddana jest diagnozie opierającej się na wywiadzie oceniającym sytuację rodzinną, potencjale, predyspozycjach, potrzebach i oczekiwaniach. Na tej podstawie opracowany zostaje zindywidualizowany i kompleksowy program pracy z uczestnikiem projektu. Prowadzone są m.in. zajęcia wychowawcze, socjoterapia, punkt konsultacyjny, grupy wsparcia czy konsultacje dla rodziców. Realizacja tego zadania kosztuje 320 tys. zł z czego 272 tys. zł dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP 2014-2020.

W uroczystości otwarcia budynku przy ulicy Floriańskiej 3 wzięli udział m.in.: zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, jednostek miejskich oraz Fundacja Społecznie Bezpieczni. Otwarcie odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego obowiązującego w czerwonej strefie.

Wyremontowanie lokalu komunalnego przy ul. Floriańskiej 3 jest elementem realizowanego obecnie projektu „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku” (więcej informacji na stornie www.brg.gda.pl) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Budżet na wykonanie zadania wynosił około 1,3 mln zł. Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie prac w imieniu Gminy Miasta Gdańska była Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, natomiast koordynatorem projektu rewitalizacji jest Biuro Rozwoju Gdańska