Biuro Rozwoju Gdańska, w ramach konsultacji społecznych, udostępniło projekt Gminnego Programu Rewitalizacji. Od 1 lutego do 2 marca dostępny jest na stronie brg.gda.pl oraz BIP. Oprócz możliwości składania wniosków i uwag do 2 marca 2017 roku, odbędzie się również pięć spotkań konsultacyjnych. Wszyscy zainteresowani mogą się również z nim zapoznać w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, pok. nr 1 (parter) w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

- 6 lutego 2017 godz. 17:00 - Szkoła Podstawowa nr 21, ul Na Stoku 43 – dla obszaru Biskupia Górka / Stary Chełm

- 8 lutego 2017 godz. 17:00 - Szkoła Podstawowa Nr 55 ul. Wolności 6A – dla obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście

- 13 lutego 2017 godz. 17:00 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, ul. Smoleńska 5/7 – dla obszaru Orunia

- 15 lutego 2017 godz. 17:00 - Łaźnia Dolne Miasto, ul. Jaskółcza 1, - dla obszaru Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście

- 20 lutego 2017 godz. 17:00 – Sala Akwen I piętro ul. Wały Piastowskie 24 – dla przedstawicieli interesariuszy wszystkich obszarów, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców itp.

 

- W czasie spotkań chcemy m.in. zaprezentować wszystkie działania związane z pracą nad Gminnym Programem Rewitalizacji, począwszy od dnia przystąpienia do sporządzenia, czyli 9 maja 2015 roku – wyjaśnia Ewa Pielak. – Przedstawimy również efekt kilkumiesięcznej pracy zespołu, a właściwie współpracy zespołu z mieszkańcami, czyli projekt GPR. Przede wszystkim jednak przedstawimy to, co może się wydarzyć w najbliższych latach na wskazanych obszarach, czyli proponowane działania inwestycyjne i społeczne, które przyczynią się do poprawy warunków zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, a także wizerunku terenów znajdujących się obecnie w złym stanie technicznym, gospodarczym i społecznym.

- Oczywiście na projekty staramy się o uzyskanie dofinansowania ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przed nami przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, dokumentacji technicznej itp., pierwsze widoczne prace zaczną się nie wcześniej niż 2018 roku – dodaje dyrektor Pielak.

Wnioski i uwagi

Spotkania planowane w lutym to nie jedyna forma konsultacji, będzie można składać również wnioski i uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 2 marca 2017 roku (decyduje data wpływu). Wypełniony formularz konsultacyjny (dostępny na stronie BIP i brg.gda.pl) można złożyć drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wysłać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, lub złożyć je osobiście w sekretariacie pok. nr 401 (IV piętro), w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Po zakończonych konsultacjach społecznych, gotowy projekt Gminnego Programu Rewitalizacji zostanie skierowany do uchwalenia jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Jeszcze w pierwszym półroczu 2017 roku odbędą się także konsultacje projektu uchwały dotyczącej Komitetu Rewitalizacji, o czym poinformujemy wkrótce. Zapraszamy do aktywnego udziału w spotkaniach konsultacyjnych!

 

Gminny Program Rewitalizacji miasta Gdańska

          - Załącznik graficzny - kierunki. Obszar Biskupia Górka/Stary Chełm
          - Załącznik graficzny - kierunki. Obszar Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście

          - Załącznik graficzny - kierunki. Obszar Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
          - Załącznik graficzny - kierunki. Obszar Orunia

Gminny Program Rewitalizacji miasta Gdańska - Analizy

          - Załączniki graficzne - Biskupia Górka/Stary Chełm
          - Załączniki graficzne - Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście
          - Załączniki graficzne - Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
          - Załączniki graficzne - Orunia

Prognoza oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska

Formularz zgłaszania uwag (18kB) word

 Dokumenty dostępne są również na stronie www.bip.brg.gda.pl