Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA w 2018 r. świętuje dziesięciolecie działalności. Biuro Rozwoju Gdańska jest jedną z instytucji, które z okazji jubileuszu fundacji zostały wyróżnione Fundamentem FOSY.

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA od dziesięciu lat buduje w Gdańsku sieć oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz przeciwdziała marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na zlecenie miasta prowadzi mieszkania wspomagane, kluby samopomocy, klub integracji społecznej, środowiskowy dom samopomocy, punkty informacyjno-konsultacyjne, poradnie rodzinne oraz realizuje inne działania służące mieszkańcom Gdańska. W ramach jubileuszowych obchodów FOSA wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie zorganizowała konferencję naukową zatytułowaną „Psychoterapia a środowiskowość. Razem czy osobno?”. W trakcie wydarzenia zostały wręczone Fundamenty FOSY – podziękowania dla instytucji, które współpracują z fundacją. Jeden z Fundamentów otrzymało Biuro Rozwoju Gdańska. Od 2010 r. FOSA jest partnerem w realizowanym na Dolnym Mieście (a od 2017 r. także na Starym Przedmieściu) projekcie rewitalizacji. Fundacja zapewnia rodzinom z tego terenu wielospecjalistyczne wsparcie. Podstawowym celem jej działań jest integracja społeczności lokalnej poprzez oddziaływania animacyjne oraz konsultacje wspierające w ciężkich sytuacjach. FOSA realizuje animacje społeczno-kulturalne, organizuje konsultacje dla dzieci, młodzieży i rodziców, prowadzi grupy aktywistów dziecięco-młodzieżowych, a także grupy rodziców (np. Akademię Umiejętności Rodzicielskich), prowadzi też punkt interwencji. Jednymi z efektów działań prowadzonych na obszarze rewitalizacji są dwa poradniki wydane pod wspólnym intrygującym tytułem "A to kiwi zdziwi kota" – jeden stworzony przez dzieci i młodzież oraz drugi, którego autorami są rodzice – poruszające problemy z życia wzięte wraz z przykładami konstruktywnych przeciwdziałań.