Do końca lata na Starym Przedmieściu można oglądać wystawę plenerową zorganizowaną w ramach projektu Historie gdańskich dzielnic. Ekspozycja opowiada o dziejach Starego Przedmieścia, można na niej znaleźć także informacje na temat rewitalizacji.

Projekt Historie gdańskich dzielnic jest realizowany przez Muzeum Gdańska we współpracy z Biurem Rozwoju Gdańska oraz radami poszczególnych dzielnic. Przedsięwzięcie ma na celu budowanie tożsamości gdańszczan w miejscach ich zamieszkania. Wystawa na temat Starego Przedmieścia powstała we współpracy z Radą Dzielnicy Śródmieście oraz Szkołą Podstawową nr 67. 

Ekspozycja dotyczy historii Starego Przedmieścia; jego układu przestrzennego i rozwoju na przestrzeni wieków. Osobne plansze poświęcono najważniejszym zabytkom zlokalizowanym w tej części Gdańska: kościołowi św. Piotra i Pawła oraz kościołowi i klasztorowi pw. św. Trójcy. Na planszach umieszczono też informacje na temat najbardziej interesujących i charakterystycznych miejsc: Placu Wałowego, Targu Maślanego, fortyfikacji, a także Szkoły Podstawowej nr 67.

Stare Przedmieście w najbliższych latach czekają zmiany związane z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji. W związku z tym na wystawie znalazły się informacje na temat planowanych działań – przewidzianych remontów czy lokalizacji nowych placówek wsparcia społecznego. Wiele uwagi poświęcono Placowi Wałowemu, jako przestrzeni niezwykle istotnej dla lokalnych mieszkańców, objętej zeszłorocznymi warsztatami i aktualnie realizowanym konkursem na zagospodarowanie. 

Wystawę, zlokalizowaną przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 67 (ul. Żabi Kruk 5), można oglądać do końca lipca br. Muzeum Gdańska zaplanowało też wydarzenia towarzyszące: spacery, cykl wykładów, a w przyszłym roku – wydanie publikacji naukowej nt. Starego Przedmieścia.