11 września Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA uroczyście otworzyła nową placówkę na Dolnym Mieście. Centrum Aktywności Społecznej będzie funkcjonować przy ulicy Łąkowej 34/4.

W uroczystym otwarciu nowej siedziby wzięli udział mieszkańcy, lokalni działacze i przedstawiciele władz miasta. W Centrum Aktywności Społecznej będzie realizowany m.in. projekt „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji i komponent usług społecznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowany przez Miasto Gdańsk w partnerstwie z 9 organizacjami pozarządowymi. Projekt potrwa do września 2022 roku. W tym czasie kompleksową pomocą zostanie objętych 45 rodzin.

W nowej placówce mieszkańcy będą mogli uzyskać rożnego rodzaju wsparcie z zakresu opieki społecznej. Dla osób zagrożonych wykluczeniem, poszukujących pracy, pragnących zdobyć nowe umiejętności, dla rodzin wymagających wsparcia, w tym zmagających się z trudnościami wychowawczymi, będą organizowane specjalne zajęcia. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z porad psychologa czy psychoterapeuty, w placówce będzie również dyżurować prawnik, doradca zawodowy i trener pracy. Dla dzieci będą organizowane warsztaty tematyczne, korepetycje, zabawy. Każdy mieszkaniec, który poczuje taką potrzebę, będzie mógł po prostu wejść i porozmawiać ze specjalistami z FOSY. Pomoc może dotyczyć przygotowania do rozmowy o pracę, ale też problemów rodzinnych, osobistych.

Misją fundacji FOSA jest budowanie sieci oparcia społecznego oraz przeciwdziałanie marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym bez podziałów wiekowych, wyznaniowych, ekonomicznych i społecznych. FOSA jest partnerem w projekcie rewitalizacji realizowanym na Dolnym Mieście i Starym Przedmieściu z Placem Wałowym. Do tej pory FOSA była obecna na Dolnym Mieście w lokalu przy ul. Toruńskiej 8/4, w którym od 2010 roku prowadziła różnego rodzaju działania na rzecz środowisk rodzinnych – zapewniała im wielospecjalistyczne, animacyjne, środowiskowe wsparcie. Tego rodzaju działalność, czyli aktywność realizowana w ramach projektu „FOSA na Dolnym Mieście – kontynuacja 2017 r.”, obecnie została przeniesiona do nowego lokalu przy ul. Łąkowej 34/4.

Lokal, w którym będzie funkcjonować Centrum Aktywności Społecznej, został udostępniony przez Miasto Gdańsk na zasadzie użyczenia (najemcy będą pokrywać jedynie koszty eksploatacyjne), a wcześniej został wyremontowany przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Poprzednim użytkownikiem lokalu był Miejski Konserwator Zabytków. Fundacja dostosowała obiekt do prowadzenia zajęć z klientami poradni i wyposażyła go we własnym zakresie. Planuje także, we współpracy z sąsiadami z tej samej kamienicy, przeprowadzenie prac, które pozwolą atrakcyjnie zagospodarować podwórko przynależące do kamienicy.

loga ue