TBS Motława rozpoczyna zabudowę kwartału na Dolnym Mieście. W pięciu budynkach wielorodzinnych łącznie powstaną 153 mieszkania. W następnej kolejności zostaną wyremontowane kamienice znajdujące się przy ulicy Kurzej.

TBS Motława zamierza domknąć zabudową kwartał zlokalizowany przy ulicach Kieturakisa – Reduta Wyskok – Szczyglej – Wróblej. Zostanie on zabudowany pięcioma budynkami wielorodzinnymi z wewnętrzną przestrzenią rekreacyjną przeznaczoną dla mieszkańców. Jako pierwszy powstanie dom przy ul. Kieturakisa 8. 28 lipca 2017 r. została podpisana umowa pomiędzy TBS Motława a wykonawcą – PBMiR Budros sp. z o.o. Prace na placu budowy ruszą lada dzień, a zakończą się w sierpniu przyszłego roku. Inwestycja jest finansowana z preferencyjnego kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu wspierania budownictwa mieszkaniowego, wkładu Gminy Miasta Gdańska, partycypacji najemców oraz środków własnych TBS. 

Mieszkania na wynajem
W pierwszym budynku (przy ul. Kieturakisa 8) znajdą się 22 mieszkania o łącznej powierzchni ponad 1 tys. m². Mieszkania nie będą duże – ich średnia powierzchnia wyniesie 40 m². Najemcami będą osoby z miejskiej listy oczekujących na mieszkanie w TBS, które wpłacą kwotę partycypacyjną. Co najmniej połowa lokali zostanie wynajęta rodzinom z dziećmi. Pod budynkami znajdą się garaże podziemne; na każde mieszkanie będzie przypadać co najmniej jedno miejsce parkingowe.

Podczas drugiego etapu inwestycji, realizowanego od czerwca przyszłego roku do sierpnia 2019 r., powstanie budynek przy ul. Kieturakisa 6. Znajdzie się w nim 35 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 1700 m². Projekty obydwóch domów przy ul. Kieturakisa przygotowała pracownia Meso Architekci Maciej Marszal, Michał Marszal. Po ich wybudowaniu TBS Motława planuje przystąpić do realizacji kolejnych trzech budynków w kwartale (przy ul. Wróblej i Szczyglej). W kompleks zostanie wkomponowana, zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, elewacja kamienicy przy ul. Szczyglej 3/4. Jej fasada zostanie zachowana, cała reszta powstanie od nowa. Zgodnie z koncepcją zabudowy, w następnych trzech budynkach znajdzie się 96 mieszkań o łącznej powierzchni ponad 4 tys. m². Przebudowie ulegnie również ulica Szczygla. Realizacja zabudowy od strony ulic Wróblej i Szczyglej jest planowana na lata 2019-2022.

Kamienice do uratowania
W kolejnych latach TBS Motława planuje remont przedwojennych kamienic przy ulicy Kurzej, które obecnie stoją opuszczone. W nich także powstaną lokale na wynajem, przy czym ich układ zostanie tak zmodyfikowany, aby swoją powierzchnią i funkcjonalnością odpowiadały obecnym potrzebom.

Plany inwestycyjne TBS Motława wpisują się w działania rewitalizacyjne prowadzone na Dolnym Mieście. Ta część Gdańska, wraz ze Starym Przedmieściem i Placem Wałowym, znalazła się na liście projektów rewitalizacji, które będą realizowane w latach 2018-2023. Na Dolnym Mieście i Starym Przedmieściu zostaną zainwestowane środki w wysokości ponad 23 mln, z czego około 70% wyniesie dofinansowanie unijne. Prace będą dotyczyć m.in. remontów kamienic, przebudowy ulic i zagospodarowania przestrzeni publicznych. Poza miejskimi projektami rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie unijne, pojawia się wiele innych inicjatyw, w tym budowa realizowana przez TBS Motława. Dolne Miasto zmienia się więc i zyskuje na popularności – także wśród nowych mieszkańców.