Budynek przy ulicy Królikarnia 13 – w tym miejscu funkcjonować będzie Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko. Obiekt jest jednym z sześciu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach szerszego projektu Rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem.

W otwarciu uczestniczyli m.in. Monika Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, przedstawiciele miasta oraz Urzędu Marszałkowskiego, a przede wszystkim przedstawiciele Mrowiska, którzy będą gospodarzami tejgo miejsca.

Bezpieczna, nowoczesna przestrzeń

- Nie będę mówił o uwarunkowaniach technicznych, bo w rewitalizacji ważny jest człowiek. I z tego miejsca chciałbym przede wszystkim podziękować i powiedzieć o tych ludziach, którzy to przygotowywali, którzy byli najbardziej zaangażowani – mówił podczas otwarcia Piotr Grzelak, zastępca prezydenta. - Pamiętajmy też, że Unia Europejska wsparła tę inwestycję. Nie jest to fikcyjna wspólnota. Owszem, czasami jest to wsparcie finansowe, lecz wydaje mi się, że kluczowe jest to w jaki sposób UE buduje rewitalizacje. Rewitalizacja na pierwszym miejscu stawia właśnie człowieka, a do tego dobudowuje mury. Życzę gospodarzom tego budynku, aby właśnie w ten sposób tę filozofię realizowali – dodał Piotr Grzelak.

Budynek wyposażony został windę i jest dostosowany na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Na parterze budynku przygotowane zostały sale głównie z myślą o uczestnikach Placówki Wsparcia Dziennego, są to między innymi: pracownia muzyczna, pracownia plastyczna, sala nauki, sala relaksu, kuchnia, jadalnia oraz duża sala wielozadaniowa wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz lustra do prowadzenia zajęć ruchowych. Każde pomieszczenie zostało odpowiednio wyposażone dzięki czemu uczestnicy w przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni będą mogli spędzać czas wolny realizując swoje pasje.

W kolejnych etapach zaplanowane jest zagospodarowanie terenu zielonego przy styku ul. Królikarnia oraz Reduta Dzik. W tej chwili, na wniosek Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przeprowadzane są prace archeologiczne.

Działania społeczne

Nowy budynek to nie tylko wzmocnienie aktualnych działań stowarzyszenia, ale również zwiększenie nowych możliwości i dostępności oferty dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska.

- To, że się tu spotkaliśmy w tak wspaniałym gronie osób zaangażowanych, działających w obszarze społecznym, psychologicznym czy kultury, to najlepsza prognoza na sukces tego miejsca. Mrowisko, które jest niesamowicie doświadczone w pracy z młodzieżą, realizuje swoje zadania, buduje relacje i rozumie ich sytuację, będzie w stanie dalej popychać podopiecznych do działania. To młodzież będzie tu gospodarzem, przy wsparciu oczywiście osób dorosłych. Cieszę się, że wspólnie rozpalamy to ognisko duchowe - powiedziała Monika Chabior, zastępczyni prezydenta.

Na piętrze budynku znajdują się dwa gabinety terapeutyczne, w których odbywać się będą rozmowy indywidualne, wsparcie psychologiczne, terapia uzależnień oraz poradnictwo rodzinne. Dbając o komfort i spokój osób korzystających z takiej formy wsparcia, gabinety zostały zaprojektowane  z dala od pomieszczeń wykorzystywanych do zajęć grupowych. Dodatkowo przestrzeń na piętrze wykorzystana będzie do funkcjonowania biura organizacji oraz jako miejsce spotkań programowych, spotkań z partnerami i innymi podmiotami podejmującymi współpracę na rzecz społeczności lokalnej.

Wartość prac wyniosła 2,5 mln zł.

Działania rewitalizacyjne w dzielnicy

Należy nadmienić, iż Rewitalizacja Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia przewiduje poza remontem budynku Królikarnia 13 kilka dodatkowych zadań inwestycyjnych tj.:

  • przebudowa ul. Przyokopowej, Wierzbowej i Polnej, które ma się zakończyć w I kwartale 2022r. Wartość robót budowlanych wynosi 4,3 mln zł
  • zagospodarowanie terenu Opływu Motławy wraz z bastionami. Wartość prac została wyceniona na 12,1 mln zł, a termin wykonania przewiduje się na kwiecień 2023 r.
  • zagospodarowanie Placu Wałowego wraz z przebudową ulic. Trwa sporządzanie dokumentacji technicznej
  • przebudowa ulic Chłodna, Sempołowskiej, Królikarnia i Reduta Dzik. W trakcie przygotowania przetargu na roboty budowlane
  • trwający remont budynków komunalnych realizowany przez Gdańskie Nieruchomości.

Projekt Rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020.