Biuro Rozwoju Gdańska, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska oraz Instytut Kultury Miejskiej zapraszają wszystkich zainteresowanych tematem rewitalizacji Placu Wałowego na spotkanie z autorami koncepcji przebudowy tej części miasta. Spotkanie odbędzie się 25 czerwca o godz. 18.00 na Placu Wałowym.

Temat rewaloryzacji Placu Wałowego jest obecny od wielu lat w planach Miasta. W Gminnym Programie Rewitalizacji z 2017 r. projekt został zapisany jako zadanie do realizacji w ramach projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku”, współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

W listopadzie 2017 r. Biuro Rozwoju Gdańska przeprowadziło z mieszkańcami warsztaty tematyczne dotyczące potrzeb użytkowników na tym terenie oraz jego historycznych walorów. Zebrane wnioski zapisane zostały w warunkach konkursu architektoniczno-urbanistycznego dot. zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Wałowego. W założeniach konkursowych zawarto zasadę, by tak ukształtować przestrzeń publiczną, aby sprzyjała aktywizacji różnych grup społecznych i uwzględniała interesy wszystkich użytkowników Placu – mieszkańców, ASP, Festiwalu FETA, artystów, interesantów urzędów, spacerowiczów, rowerzystów itp.

W październiku 2018 r. ogłoszono wspomniany wyżej konkurs, który rozstrzygnięto w marcu 2019 r. Zwycięską pracę autorstwa pracowni „Gzowski Architekci, Mateusz Gzowski” z Gdańska prezentowano na stronach internetowych BRG oraz www.gdansk.pl. Rozwiązania zastosowane w tej koncepcji nie znalazły przychylności u Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W marcu 2021 r. podpisano umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej z pracownią Gorbud sp. z o.o. ze Świdwina, której częścią jest prezentowana koncepcja.

Podczas spotkania będzie można zapoznać się z głównymi założeniami przyszłego zagospodarowania placu, warunkami konserwatorskimi, a także porozmawiać na temat proponowanych rozwiązań i zgłosić swoje wnioski. Dodatkowo Jacek Górski, lokalny Opowiadacz Historii, przybliży historię tej części miasta. Serdecznie zapraszamy do udziału.

Prezentacji towarzyszyć będzie akcja miejska „Miasto, wracam” organizowana przez Instytut Kultury Miejskiej w ramach programu „UrbCultural Planning”. 25-27 czerwca za pomocą różnorodnych aktywności i wydarzeń kulturalnych ukażemy potencjał tego zielonego fragmentu miasta i wspólnie pomyślimy, jak w przyszłości będziemy mogli z niego korzystać. Spacerami, warsztatami i koncertami sprawimy, by to urokliwe, przyjazne miejsce zaczęło tętnić życiem i gościć w sobie mieszkańców.

Program warsztatów: https://ikm.gda.pl/projekt/miasto-wracam/