Dolne Miasto zyska nową przestrzeń na działania społeczne. Gruntowny remont budynku i zagospodarowanie terenu przy ul. Królikarnia 13 zostały ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji. Prace zakończą się na przełomie lipca i sierpnia 2021 roku.

Adaptacja budynku potrwa niespełna rok i polegać będzie na dostosowaniu obiektu do prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego, w tym zajęć edukacyjnych (m.in. matematycznych, muzycznych, informatycznych czy językowych), profilaktycznych oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów. Zmieni się również bezpośrednie otoczenie budynku, gdzie odbywać się będzie animacja środowiskowa. Powstanie m.in altana sceniczna z ławkami dla widowni, nowe ogrodzenie, altana rekreacyjna oraz mała architektura. Zaaranżowana zostanie także zieleń, nowe ciągi piesze oraz miejsca postojowe. Budynek zyska także nową elewację i docieplenie.  Cały obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zamontowana będzie również winda. Koszt inwestycji wyniesie około 2,4 mln złotych.

Zgodnie z projektem, zajęcia przy u. Królikarnia 13, prowadzone będą przez Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko, które jest partnerem społecznym w projekcie rewitalizacji Dolnego Miasta i Starego Przedmieścia z Placem Wałowym. Pierwsze działania, dotyczące zadania rozszerzającego zakres przedsięwzięć istniejącej placówki wsparcia dziennego, rozpoczęły się na początku 2020 roku i prowadzone są w starym lokalu przy ul. Reduta Wyskok 9. Każda osoba, biorąca udział w zajęciach, może liczyć na indywidualne i wszechstronne podejście. Przed przystąpieniem do programu poddana jest diagnozie opierającej się na wywiadzie oceniającym sytuację rodzinną, potencjale, predyspozycjach, potrzebach i oczekiwaniach. Na tej podstawie opracowany zostaje program pracy z uczestnikiem projektu.

- Dostosowanie budynku Królikarnia 13 do prowadzenia działań społecznych to część zadań w ramach projektu rewitalizacji, realizowanego na obszarze Dolnego Miasta. Od marca 2019 w lokalu przy ul. Radnej 3/2 działa Fundacja Fosa, która prowadzi działania w ramach Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin. Prężnie działają również wspólnoty mieszkaniowe, które otrzymują dofinansowania na remont swoich budynków. Do 2023 roku w planach jest jeszcze remont dróg na Dolnym Mieście oraz budynków komunalnych. Planujemy również zagospodarowanie terenu Opływu Motławy oraz Placu Wałowego. Ze względu jednak na pojawiające się trudności z pozyskaniem wykonawców, te dwa zadania będą realizowane z opóźnieniem. Celem realizacji całego projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców, ożywienie gospodarcze i integracja społeczna - tłumaczy Ewa Pielak, zastępca dyrektora BRG, kierownik Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego.

Koordynatorem projektu rewitalizacji jest Biuro Rozwoju Gdańska.

Inwestycje współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Działania społeczne współfinansowane są z Europejskiego Funduszu społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.