31 stycznia o godz. 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia Waga i Stowarzyszenia Biskupia Górka ul. Biskupia 4 odbędzie się spotkanie informacyjne oraz prezentacja rozwiązań projektowych dot. urządzenia przestrzeni publicznej i terenów zieleni przy ul. Biskupiej tzw. plac pod Neptunem. W jego trakcie zaprezentowana zostanie wstępna koncepcja urbanistyczno-architektoniczna, do której mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje uwagi i opinie.  

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele biura projektowego, które wygrało postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej, jak również pracownicy Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska oraz Biura Rozwoju Gdańska.   

 

 

Zagospodarowanie terenów przy ul. Biskupiej realizowane jest w ramach projektu rewitalizacji „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełma w Gdańsku”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Fragment prezentacji projektowej Biskupiej GórkiBiskupia Górka wciąż odkrywa swój ogromny potencjał - może stać się nową wizytówką zabytkowej części Gdańska