29 lipca nastąpiło uroczyste otwarcie lokalu przy ul. Biskupiej 4, wyremontowanego w ramach projektu rewitalizacji. Będzie w nim działać Centrum Wsparcia Seniora, a także m.in. Dom Sąsiedzki oraz Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej.

W uroczystości na Biskupiej Górce wzięli udział: prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju Piotr Grzelak, przedstawicielka Komisji Europejskiej Maria Galewska, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Jan Szymański i Agnieszka Surudo, dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot Michał Glaser, a także przedstawiciele Rady Miasta Gdańska i jednostek miejskich.  

–  Zacytuję zdanie śp. prezydenta Pawła Adamowicza, które zawsze powtarzał przy podobnych okazjach: dziękuję podatnikom Unii Europejskiej. To jest jeden z tych radosnych dni, kiedy przypominamy sobie, że Unia Europejska to wartości, wspólnota, ale to także zasadnicze zmiany w naszym życiu. Pokazujemy w Gdańsku, że można połączyć różne kapitały: ludzki, finansowy z dobrym pomysłem i działać na rzecz społeczności lokalnej, a także wartości które były bliskie ojcom założycielom Unii Europejskiej. Życzę wam, abyście byli domem dla każdego – mówiła podczas otwarcia wyremontowanego lokalu prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Lokal przy ul. Biskupiej 4 przeszedł metamorfozę. Na parterze od kilku lat funkcjonował m.in. Dom Sąsiedzki. W wyniku przeprowadzonych prac wnętrza zostały nie tylko zmodernizowane, odpowiednio wyposażone i dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale także powiększone – za pomocą przeszklonej windy parter połączono z pierwszym piętrem. Na dole powstała m.in. sala terapeutyczna oraz kącik czytelniczy, u góry – sale terapeutyczne i szkoleniowo-warsztatowe.

Biskupią Górkę czekają ogromne zmiany. To pod wieloma względami wyjątkowa część Gdańska, położona na trudnym terenie. Bez wcześniejszego zabezpieczenia osuwisk remonty nie byłyby możliwe. Umacnianie skarp dobiega końca i wchodzimy w etap realizacji zadań przewidzianych w projekcie rewitalizacji. Jako pierwszy został wyremontowany lokal przeznaczony na działania społeczne, w drugim kwartale przyszłego roku powinny rozpocząć się remonty dróg – mówi Ewa Pielak, zastępca dyrektora BRG, kierownik Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego.

Przy ul. Biskupiej 4 działają dwa Stowarzyszenia – Biskupia Górka i Waga. To pierwsze skupia się przede wszystkim na działaniach związanych z zachowaniem dziedzictwa historycznego Biskupiej Górki oraz aktywizacją mieszkańców. Stowarzyszenie Waga prowadzi projekty wspierające i aktywizujące dla osób w każdym wieku. Pomaga osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w zdobyciu nowych umiejętności i kwalifikacji, organizuje rozmaite spotkania i zajęcia. Do tej pory przy ul. Biskupiej 4 Stowarzyszenie prowadziło: Dom Sąsiedzki, Centrum Aktywizacji Społecznej i Zawodowej oraz Klub Senioryci. W wyremontowanym lokalu Stowarzyszenie Waga będzie realizować także nowe projekty. Centrum Wsparcia Seniora będzie skierowane przede wszystkim do osób niesamodzielnych oraz starszych. Seniorzy będą mogli tutaj ciekawie spędzić czas, wziąć udział w zajęciach czy skorzystać z konsultacji psychologicznych. 

– Zamierzamy organizować dla seniorów różne grupy terapeutyczne i oferować im rozmaite zajęcia – od treningów pamięci, zajęć manualnych, kulinarnych, po ćwiczenia fizyczne. Pomieszczenia zostały odpowiednio przystosowane i wyposażone, w zajęciach będą więc mogły brać udział także osoby z niepełnosprawnościami, poruszające się na wózkach. Osobom starszym chcemy przede wszystkim pokazać, że warto wyjść z domu, a aktywizacja to nic trudnego - mówi Anna Butrym, prezeska Stowarzyszenia Waga.

W lokalu przy ul. Biskupiej 4 swoją siedzibę znajdzie również Gdańskie Centrum Równego Traktowania – jeden z punktów sieci partnerskich organizacji udzielających wsparcia osobom doświadczającym dyskryminacji i przemocy. 

Remont lokalu komunalnego przy ul. Biskupiej 4 został wykonany w ramach projektu rewitalizacji, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu miasta. Prace zostały przeprowadzone przez Gdańskie Nieruchomości. Koordynatorem projektu rewitalizacji jest Biuro Rozwoju Gdańska.

Stowarzyszenie Waga oraz Stowarzyszenie Biskupia Górka zapraszają 29 sierpnia w godzinach 10-20 na Dzień Otwarty. Będzie to okazja, aby odwiedzić zmodernizowany lokal przy ul. Biskupiej 4 i poznać szczegóły dotyczące jego działalności. Mieszkańcy będą mogli m.in. zapisać się na zajęcia oferowane w ramach Domu Sąsiedzkiego, dowiedzieć się, na czym będzie polegać działalność Centrum Wsparcia Seniora oraz poznać inne projekty realizowane na Biskupiej Górce  (w tym Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej i Gdańskie Centrum Równego Traktowania).