Projekt rewitalizacji podobszaru Biskupia Górka / Stary Chełm otrzymał dodatkowe dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ok. 2,5 mln zł.  

Biskupia Górka i Stary Chełm tworzą jeden z czterech podobszarów, które w latach 2017-2023 zostały objęte Gminnym Programem Rewitalizacji. Realizowany na tym terenie projekt rewitalizacji w 2017 r. uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020). Dofinansowanie to wynosiło około 18,5 mln zł. W ciągu dwóch lat, które upłynęły od podpisania umowy, zmieniła się sytuacja na rynku budowlanym skutkująca wzrostem kosztów zaplanowanych prac. Decyzją Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego dofinansowanie zostało zwiększone i obecnie wynosi blisko 21 mln zł (wartość całkowita projektu rewitalizacji podobszaru Biskupia Górka / Stary Chełm to ponad 42 mln zł). Przyznanie dodatkowych środków nie wiąże się ze zmianami dotyczącymi zakresu prac. Projekt rewitalizacji zostanie zrealizowany w zaplanowanym kształcie.

Przypomnijmy, że w ramach projektu rewitalizacji tego podobszaru zaplanowano zagospodarowanie tzw. placu pod Neptunem, terenu zieleni przy ul. Jana Styp-Rekowskiego, otwarcie Centrum Wsparcia Rodzin i Domu Sąsiedzkiego na Starym Chełmie, wyremontowanie Domu Sąsiedzkiego i otwarcie Centrum Wsparcia Seniora na Biskupiej Górce. W ramach projektu zostanie także przebudowanych kilka ulic (Biskupia, Na Stoku, Zaroślak, Górka) oraz zostanie wyremontowanych kilkadziesiąt budynków wspólnot mieszkaniowych i kilkanaście kamienic komunalnych. Metamorfozę przejdzie też podwórko za kamienicami przy ul. Górka 11,12A i 13A.