W najbliższych dniach rozpocznie się remont lokalu przy ul. Biskupiej 4, przeznaczonego na działalność Centrum Wsparcia Seniora. Pomieszczenia zostaną zmodernizowane, przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i odpowiednio wyposażone.

Lokal przy ul. Biskupiej 4 należy do gdańskich zasobów komunalnych. Jego remont stanowi część projektu rewitalizacji realizowanego przy dofinansowaniu ze środków unijnych. Inwestycję w imieniu Gminy Miasta Gdańska prowadzą Gdańskie Nieruchomości, a cały projekt rewitalizacji jest koordynowany przez Biuro Rozwoju Gdańska. W wyniku zaplanowanej przebudowy (wartość umowy z wykonawcą wynosi ponad 874 tys. zł) na parterze powstanie m.in. sala terapeutyczna, aneks kuchenny oraz biblioteczka. Na piętrze – dwie sale terapeutyczne, sala szkoleniowo-warsztatowa, pokój biurowy, kuchnia i aneks socjalny. Na zewnątrz zostanie zamontowana przeszklona winda. Dzięki windzie, a także dzięki pozostałym pracom dostosowawczym, w tym wykonaniu podjazdu, lokal w całości będzie dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Zostanie także uporządkowana część podwórka. Obecnie przy budynku brakuje zieleni. W związku z tym planuje się nie tylko wymianę i wyrównanie nawierzchni, ale także zasianie traw, zasadzenie krzewów ozdobnych, żywotników i pnączy. 

Centrum Wsparcia Seniora będzie prowadzone przez działające od kilku lat na Biskupiej Górce Stowarzyszenie Waga. Stowarzyszenie w lokalu przy ul. Biskupiej 4 do tej pory prowadziło Dom Sąsiedzki, w którym odbywały się zajęcia dla różnych grup wiekowych – od dzieci po seniorów – wystawy i inne wydarzenia integrujące lokalną społeczność. W wyniku przebudowy powierzchnia lokalu powiększy się o pomieszczenia na pierwszym piętrze. Oprócz Domu Sąsiedzkiego będzie w nim funkcjonować Centrum Wsparcia Seniora. Działalność placówki, prowadzonej przez Stowarzyszenie Waga, będzie skierowana przede wszystkim do osób niesamodzielnych oraz starszych. Seniorzy będą mogli tutaj ciekawie spędzić czas, wziąć udział m.in. w warsztatach plastycznych, zajęciach ruchowych i usprawniających, w tym np. w treningach pamięci. Będą organizowane grupy wsparcia, a także indywidualne i grupowe konsultacje psychologiczne oraz inne zajęcia związane z aktywnością społeczną, integracją i wsparciem rodzin.