Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Biskupiej. Chodzi o tzw. plac pod Neptunem – teren szczególnie istotny dla mieszkańców.

Plac pod Neptunem to teren z ogromnym potencjałem. Stąd roztacza się przepiękna panorama Gdańska, interesujące jest także sąsiedztwo – budynek dawnego Schroniska Młodzieżowego im. Paula Benekego, charakterystyczny nie tylko z powodu widocznej z daleka wieży, ale także ze względu na ozdobne rzygacze czy rzeźbę Neptuna zdobiącą narożnik gmachu. Teren leży na skarpie, porasta go zieleń, obecnie nie jest jednak uporządkowany i nie zachęca do spacerów, zwłaszcza po zmroku. Gdy zostanie urządzony, mieszkańcy będą chętnie z niego korzystać, zapewne liczniej pojawią się także turyści (obecnie zaglądają tutaj głównie grupy oprowadzane przez Lokalnych Przewodników w ramach wycieczek organizowanych przez Instytutu Kultury Miejskiej). 

Propozycje mieszkańców

W listopadzie ubiegłego roku na Biskupiej Górce, podobnie jak na trzech pozostałych obszarach objętych Gminnym Programem Rewitalizacji, Biuro Rozwoju Gdańska zorganizowało serię konsultacji i warsztatów, podczas których mieszkańcy planowali zagospodarowanie wybranych przestrzeni publicznych. W przypadku Biskupiej Górki przedmiotem spotkań był właśnie plac pod Neptunem. Propozycje mieszkańców zostały ujęte w ogłoszonym konkursie. Wśród wymagań konkursowych znalazło się m.in. zachowanie istniejącego widoku na Gdańsk oraz wykorzystanie topografii do zaprojektowania amfiteatralnego układu siedzisk. Teren ma mieć charakter wypoczynkowo-rekreacyjny, ma przy tym umożliwiać integrację społeczną i działania kulturalne. Na utwardzonych placach mają zostać zamontowane ławki, ewentualnie stoły, kosze na śmieci, a z rozrzuconych w terenie elementów ma powstać lapidarium. Natomiast sam Neptun, wieża zegarowa, rzygacze oraz inne detale architektoniczne, a także elementy po dawnej kawiarni mają zostać odpowiednio wyeksponowane i oświetlone. Przewiduje się także wykonanie dodatkowych nasadzeń roślinności, która wkomponuje się w istniejącą szatę roślinną. Istotne będzie również wytyczenie ścieżki prowadzącej od ul. Biskupiej w stronę ul. Pohulanka.

W konkursie przewidziano trzy nagrody pieniężne. Zwycięska koncepcja będzie stanowić podstawę do opracowania dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 12 września. Prace konkursowe należy złożyć do 21 grudnia 2018 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 17 stycznia 2019 r.

Szczegółowe informacje nt. konkursu są dostępne tutaj.

W ciągu najbliższych tygodni zostaną ogłoszone trzy kolejne konkursy dotyczące koncepcji zagospodarowania wybranych przestrzeni publicznych: w Nowym Porcie, na Oruni i Starym Przedmieściu.