W tej rewitalizowanej w ostatnich latach dzielnicy po raz kolejny ozdobiono i oświetlono świąteczne drzewko.