W siedzibie Stowarzyszenia WAGA spotkali się mieszkańcy Biskupiej Górki z projektantami zwycięskiej koncepcji na zagospodarowanie tzw. placu pod Neptunem. Zgodnie z założeniem, powstanie w tym miejscu kładka widokowa.

W konsultacjach uczestniczyło 30 osób. Prowadzili je projektanci z  biura projektowego Krawczyk Ustupski Architekci Sp. z o.o. - zwycięzcy konkursu.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja projektu drewnianej kładki i sąsiadującej infrastruktury, która ma ogromną szanse na wzbogacenie krajobrazu Biskupiej Górki. Miejsce objęte projektem aktualnie nie zachęca do spacerów, choć posiada ogromny potencjał rekreacyjny. Właśnie dlatego podjęto działania zmierzające do jego ożywienia, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. We wspólnej fazie programu, mieszkańcy Biskupiej Górki podczas konsultacji wskazywali na tzw. plan pod Neptunem jako miejsce, z którego chętnie by korzystali. Jako główne ograniczenie wymieniano wówczas brak właściwego zagospodarowania i potrzebnej infrastruktury. 

W wyniku wielu konsultacji i warsztatów z mieszkańcami tej okolicy, zorganizowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska w 2017, powstała strategia rewitalizacji. Oparto ją przede wszystkim na historycznym charakterze dzielnicy - był to główny wymóg stawiany w kryteriach konkursowych. Bez wątpienia ogromnym walorem miejsca objętego planem urbanistyczno-architektonicznym jest widok na Główne Miasto, rozpościerający się ze zbocza ulicy Pohulanka. Po uwzględnieniu tych dwóch wytycznych, powstała koncepcja zbudowania w tym miejscu kładki widokowej, która wzbudziła największe zainteresowanie. Uczestnicy spotkania najwięcej uwag interpretowali właśnie w związku z jej kształtem i formą. Wybrzmiały pytania o możliwość obniżenia balustrad i wykonania ich ze szkła lub materiału o ażurowej strukturze. 

Z kolei sąsiadująca infrastruktura, mi.n. lampy i ławki, nawiązuje do charakteru miejsca, łącząc nowoczesność - np. oświetlenie LED - z warstwą historyczną miejsca. W rozstrzygnięciu konkursowym wysoko oceniono też podejście ekologiczne, czyli najmniejszą ingerencję w naturalną strukturę przyrody oraz propozycję zbudowania budek lęgowych dla ptaków i siedlisk owadów.  

W spotkaniu informacyjnym i prezentacji projektu udział wzięli przedstawiciele Biura Rozwoju Gdańska i Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, koordynujący przebieg rewitalizacji tej części Śródmieścia.