1 maja 2024 roku mija 20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. Dzięki wsparciu funduszy unijnych na Pomorzu powstają nowe inwestycje, realizowane są projekty społeczne, rozwija się energetyka odnawialna, wpierana jest edukacja i ochrona środowiska, korzystają także przedsiębiorcy. Prowadzona w Gdańsku rewitalizacja również w dużej części finansowana jest środkami z Unii Europejskiej.

Województwo pomorskie bardzo dobrze wykorzystuje obecność w Unii Europejskiej. Nowe drogi, linie kolejowe, placówki ochrony zdrowia, rozwój kultury i turystyki, wsparcie seniorów i powracających na rynek pracy. Wzrasta PKB regionu, zwiększa się wartość eksportu towarów i usług. Z unijnego wsparcia korzysta także miasto Gdańsk. Wiele inwestycji, z których każdego dnia korzystają mieszkańcy nie powstałoby, gdyby nie dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Od 2010 roku środki unijne wspierają również gdańskie programy rewitalizacji, w ramach których przeprowadzane są remonty i modernizacje budynków oraz infrastruktury, powstają nowe inwestycje, realizowane są także działania społeczne. Dzięki temu zmienił się Dolny Wrzeszcz i Letnica; obecnie Gminny Program Rewitalizacji jest prowadzony na Dolnym Mieście, Oruni, Biskupiej Górce, Starym Chełmie i w Nowym Porcie.

Przez 14 lat realizacji projektów rewitalizacji Unia Europejska wsparła Gdańsk kwotą 241 mln, co stanowi 80% proc. poniesionych przez miasto wydatków na ten cel.

Tylko w ostatnich latach dzięki rewitalizacji m.in. zmodernizowano i przywrócono społeczności Oruni zabytkowy budynek ratusza. Dziś działa tu filia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, mają swoją siedzibę Rada Dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce oraz Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej.

W styczniu tego roku Ratusz Oruński otrzymał dwie nagrody RenOwacja 2024 – od jury i internautów – to dowód na to, że inwestycja jest doceniana nie tylko przez profesjonalistów. Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej gali towarzyszącej wydarzeniu 4 Design Days 2024 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Nagrody dla Ratusza Oruńskiego odbierały Ewa Pielak – zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska oraz Anna Mańkowska, zastępca dyrektora ds. projektów kubaturowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

– Warto wspomnieć, że rewitalizacja to nie tylko remonty, ale także kompleksowe działania na rzecz lokalnych społeczności, które mają pozytywny wpływ na życie codzienne – podkreślała wówczas Ewa Pielak, odpowiedzialna za realizację Gminnego Programu Rewitalizacji w Gdańsku. To proces długi i skomplikowany, dlatego – realizując te zadania – BRG współpracuje z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskimi Nieruchomościami, radami dzielnic, wspólnotami mieszkaniowymi i organizacjami pozarządowymi.

Działania prowadzone na Oruni w ramach rewitalizacji są także docenione lokalnie; projekt ten został nagrodzony Pomorskim Sztormem 2021, w kategorii Sztorm Europejski.

Zamiany zachodzą także w innych częściach miasta. Modernizacja ulicy Łąkowej czy zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na opływie Motławy przyciągają na Dolne Miasto wielu spacerowiczów. W Nowym Porcie przebudowano m.in. ulice ks. Góreckiego czy Wilków Morskich; na mapie dzielnicy pojawiły się Klub Aktywnego Mieszkańca – miejsce animacji i integracji lokalnej społeczności oraz podwórkowa placówka wsparcia dziennego dla młodych ludzi – Youth Point. W ostatnich miesiącach prowadzone są intensywne prace w rejonie Biskupiej Górki – remontowane są drogi, chodniki i kamienice. Na Starym Chełmie zmodernizowano plac przy ulicy Styp Rekowskiego, przestrzeń aktywności dla osób w każdym wieku. Trwa także przebudowa i remont budynku przeznaczonego na dom sąsiedzki. Jego otwarcie dopiero przed nami.

Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej województwo pomorskie pozyskało ponad 59 mld zł ze środków unijnych, dzięki którym zrealizowano ponad 40 tysięcy projektów. Wiele z nich w Gdańsku. Będzie można się o tym przekonać podczas Pikniku Europejskiego na Targu Węglowym – 1 maja 2024 roku, między godziną 12:00 a 17:00. Wśród proponowanych atrakcji będzie m.in. Strefa "Pomorskie" – Poznaj, jak fundusze europejskie zmieniły Gdańsk i region przez ostatnie 20 lat. Na stoisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, oprócz uzyskania fachowej informacji o funduszach europejskich, będzie można wziąć udział w unijnym quizie z nagrodami, poczęstować się broszurami oraz specjalną książeczką dla dzieci.