Przez najbliższy miesiąc można zgłaszać pomysły przedsięwzięć związanych z rewitalizacją. Nabór tzw. fiszek projektowych zawierających propozycje konkretnych działań społecznych i inwestycyjnych trwa od 11 lipca do 10 sierpnia.

Z końcem czerwca w Gdańsku zakończyły się działania partycypacyjne związane z aktualizacją Gminnego Programu Rewitalizacji. W spacerach badawczych, warsztatach oraz spotkaniach w punktach konsultacyjnych uczestniczyło wielu mieszkańców, członków lokalnych stowarzyszeń, radnych dzielnicowych, ale także sympatyków podobszarów objętych rewitalizacją.

Od 11 lipca można składać propozycje konkretnych przedsięwzięć, które mogłyby zostać zrealizowane na rewitalizowanych w Gdańsku podobszarach:

  • Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście,
  • Orunia,
  • Biskupia Górka / Stary Chełm,
  • Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście.

Do składania fiszek zapraszamy wszystkich interesariuszy rewitalizacji, w szczególności jednostki miejskie, wspólnoty mieszkaniowe, instytucje kultury, organizacje społeczne, przedsiębiorców oraz nieformalne grupy mieszkańców. W przypadku projektów infrastrukturalnych fiszkę powinna wypełnić osoba lub podmiot posiadający tytuł prawny do nieruchomości; w przypadku projektów tzw. miękkich – osoba/podmiot, jeżeli proponowany projekt w całości mieści się w zakresie jego działalności. Wpisanie projektu do Gminnego Programu Rewitalizacji nie gwarantuje uzyskania środków na jego realizację, może jednak stanowić podstawę do uzyskania wsparcia z instrumentów unijnych i/lub innych źródeł zewnętrznych. Horyzont czasowy dla realizacji projektów, wynikający z obowiązywania GPR obejmuje okres do 2030 roku.

Fiszka projektowa powinna zostać przygotowana na bazie formularza dostępnego na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska w zakładce Rewitalizacja / Gminny Program Rewitalizacji oraz w dokumentach poniżej. Wypełnioną fiszkę z propozycją przedsięwzięcia można składać do 10 sierpnia 2023 roku:

  • elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • drogą korespondencyjną na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk,
  • osobiście w Sekretariacie Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, pok. nr 2 (parter).