Gminny Program Rewitalizacji jest realizowany w Gdańsku od 2017 roku. W tym roku jest on aktualizowany. W związku z tym Biuro Rozwoju Gdańska, koordynator programu, podjęło szereg działań włączających mieszkańców w ten proces. Jednym z nich są czerwcowe warsztaty, w trakcie których mieszańcy wypracują proponowane założenia programu.

Warsztaty dla mieszkańców dają możliwość wypracowania propozycji działań, które będą mogły zostać realizowane w ramach aktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji. Uczestnicy, przy wsparciu moderatora, przeanalizują najważniejsze potrzeby mieszkańców, a następnie wspólnie sformułują główne zadania.

Terminy warsztatów:

  • 17 czerwca 2023 godz. 11:00–15:00 – Biskupia Górka i Stary Chełm
  • 17 czerwca 2023 godz. 11:00–15:00 – Orunia
  • 24 czerwca 2023 godz. 11:00–15:00 – Dolne Miasto
  • 24 czerwca 2023 godz. 11:00–15:00 – Nowy Port

Rekrutacja na warsztaty rozpoczęła się 1 czerwca. Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc, zostaje ona zatem przedłużona:

  • do 16 czerwca (do godziny 12.00) dla podobszarów Orunia, Biskupia Górka i Stary Chełm
  • do 23 czerwca (do godziny 12.00) dla podobszarów Dolne Miasto i Nowy Port

Kliknij tutaj: ZAPISY NA WARSZTATY 

Program warsztatów:

11:00 – 11:30 wprowadzenie - aktywna prezentacja
11:30 – 12:45 zadania warsztatowe – planowanie działań strategicznych
12:45 – 13:00 przerwa (przekąski, ciepłe i zimne napoje)
13:00 – 14:30 zadania warsztatowe – tworzenie propozycji rozwiązań
14:30 – 15:00 podsumowanie spotkania

Ważne informacje

Na każdy z czterech warsztatów może zapisać się 40 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się na warsztaty poinformuje osobny mail po zakończeniu rekrutacji.

Zakwalifikowane osoby niepełnoletnie będą musiały dostarczyć na warsztaty podpisaną przez rodzica/opiekuna zgodę na udział w spotkaniu, ewentualnie zgodę na udostępnianie wizerunku.

WZÓR ZGODY DO POBRANIA

Osoby zakwalifikowane na warsztaty będą miały możliwość złożenia podczas spotkania zgody na udostępnianie wizerunku.

Aktualizacja GPR

W celu zebrania informacji na temat oczekiwań osób zamieszkujących rewitalizowane podobszary, Biuro Rozwoju Gdańska organizuje różnorodne konsultacje. W kwietniu funkcjonowały punkty konsultacyjne, w maju i na początku czerwca odbyły się spacery badawcze.

Uruchomiona została także GEOANKIETA, która będzie aktywna do końca czerwca 2023 roku.