Rozmawiali też o braku miejsc postojowych, nadmiernym hałasie od strony wiaduktu na ul. Trakt Św. Wojciecha, o zagospodarowaniu terenów zielonych, i wielu innych kwestiach. W środę, 24 maja, odbył się drugi spacer badawczy po, już rewitalizowanej, Biskupiej Górce. To jeden z elementów przygotowań do kolejnego etapu rewitalizacji tej części Gdańska.